Исторически речник
дѣторождениѥ  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
дѣторожден, дѣторожденьдѣторожденꙗ, дѣторождена, дѣторожденьꙗдѣторожденю, дѣторожденѹ, дѣторожденьюдѣторожденмь, дѣторожденьмь, дѣторожденмъ, дѣторожденьмъ, дѣторожденмь, дѣторожденмъдѣторожден, дѣторождень, дѣторождендѣторожденꙗ, дѣторождена, дѣторожденьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
дѣторожден, дѣторождень, дѣторожденедѣторожденмъ, дѣторожденьмъ, дѣторожденмь, дѣторожденьмь, дѣторожденмъ, дѣторожденмь, дѣторожденомъ, дѣторожденамъдѣторожден, дѣторождень, дѣторожден, дѣторожденмдѣторожденхъ, дѣторожденьхъ, дѣторожденхь, дѣторожденьхь, дѣторожденхъ, дѣторожденхьдѣторожден, дѣторожденьдѣторожденю, дѣторожденѹ, дѣторожденью
NnDu
дѣторожденма, дѣторожденьма, дѣторожденма, дѣторожденма
дѣторождениѥ -ꙗ ср Раждане на деца, създаване на поколение. какоⷤ анна  елкана накѹпѣ лѣжꙋща мнѡга лѣта. не прїмѧше въ ревѣ съдшнаго сѣмене прежⷣе дондеже въ цркв де.  бга ѹмл дѣторожⷣена рад Пс. Кес. 140/139 Пс. Кес.