Исторически речник
комъкѹват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
комъкѹваткомъкѹѭ, комъкѹѫ, комъкѹѧ, комъкѹюкомъкѹш, комъкѹеш, комъкѹѹшкомъкѹтъ, комъкѹетъ, комъкѹѹтъ, комъкѹть, комъкѹеть, комъкѹѹть, комъкѹт, комъкѹет, комъкѹѹткомъкѹмъ, комъкѹемъ, комъкѹѹмъ, комъкѹмь, комъкѹемь, комъкѹѹмь, комъкѹм, комъкѹем, комъкѹѹм, комъкѹмо, комъкѹемо, комъкѹѹмокомъкѹте, комъкѹете, комъкѹѹте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
комъкѹѭтъ, комъкѹѫтъ, комъкѹѧтъ, комъкѹютъ, комъкѹѭть, комъкѹѫть, комъкѹѧть, комъкѹють, комъкѹѭт, комъкѹѫт, комъкѹѧт, комъкѹюткомъкѹвѣ, комъкѹевѣ, комъкѹѹвѣкомъкѹта, комъкѹета, комъкѹѹтакомъкѹте, комъкѹете, комъкѹѹте*комъкѹ*комъкѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
*комъкѹмъ*комъкѹте*комъкѹвѣ*комъкѹта*комъкѹвахъ*комъкѹва
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
*комъкѹва*комъкѹвахомъ*комъкѹвасте*комъкѹвашѧ*комъкѹваховѣ*комъкѹваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
*комъкѹвасте*комъкѹваахъ*комъкѹвааше*комъкѹвааше*комъкѹваахомъ*комъкѹваашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*комъкѹваахѫ*комъкѹвааховѣ*комъкѹваашета*комъкѹваашете
комъкѹват -комъкѹѭ -комъкѹѥш несв Комкам, причестявам, давам комка, причастие. Не побⷣ҇аетъ попѹ сщенїе носити въ кошарѹ, или въ ино мѣсто та комкѹвати люⷣї. Нъ люⷣ҇мь ходити въ црковь, ꙗже еⷭ҇ ѡсщеннаа и да се тꙋ комꙿкѹють Тр. Григ. 89б-90а Тр. Григ. комкоувати