Исторически речник
комка  
комка -ꙑ В християнския църковен обред – свето причастие, комка. А́ дрꙋ́гыте що́ ѻста́ха си́чкото разⷣаде та́мо оу кора́бь що бѣ́ха лю́дїе. и комка́ се ста́ комка, и послѣ́дь стори́ млба Тр. дам. 231 Тр. дам.