Исторически речник
вѣньават сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
вѣньават сѧвѣньаваѭ, вѣньаваѫ, вѣньаваѧ, вѣньаваювѣньаваш, вѣньаваеш, вѣньаваашвѣньаватъ, вѣньаваетъ, вѣньаваатъ, вѣньавать, вѣньаваеть, вѣньаваать, вѣньават, вѣньавает, вѣньаваатвѣньавамъ, вѣньаваемъ, вѣньаваамъ, вѣньавамь, вѣньаваемь, вѣньаваамь, вѣньавам, вѣньаваем, вѣньаваам, вѣньавамо, вѣньаваемо, вѣньаваамовѣньавате, вѣньаваете, вѣньаваате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
вѣньаваѭтъ, вѣньаваѫтъ, вѣньаваѧтъ, вѣньаваютъ, вѣньаваѭть, вѣньаваѫть, вѣньаваѧть, вѣньавають, вѣньаваѭт, вѣньаваѫт, вѣньаваѧт, вѣньаваютвѣньававѣ, вѣньаваевѣ, вѣньаваавѣвѣньавата, вѣньаваета, вѣньаваатавѣньавате, вѣньаваете, вѣньаваатевѣньававѣньава
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
вѣньавамъ, вѣньавамь, вѣньавамвѣньаватевѣньававѣвѣньаватавѣньавахъ, вѣньавахь, вѣньавахвѣньава
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
вѣньававѣньавахомъ, вѣньавахомь, вѣньавахом, вѣньавахмꙑвѣньавастевѣньавашѧ, вѣньавашѫ, вѣньаваша, вѣньаваше, вѣньавахѫвѣньаваховѣвѣньаваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
вѣньавастевѣньаваахъ, вѣньавахъ, вѣньаваахь, вѣньавахь, вѣньаваах, вѣньавахвѣньавааше, вѣньавашевѣньавааше, вѣньавашевѣньаваахомъ, вѣньавахомъ, вѣньаваахомь, вѣньавахомь, вѣньаваахом, вѣньавахомвѣньаваашете, вѣньавашете, вѣньаваасте, вѣньавасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
вѣньаваахѫ, вѣньавахѫ, вѣньаваахѹ, вѣньавахѹвѣньавааховѣ, вѣньаваховѣвѣньаваашета, вѣньавашета, вѣньавааста, вѣньаваставѣньаваашете, вѣньавашете, вѣньаваасте, вѣньавасте
вѣньават сѧ -вѣньаваѭ сѧ -вѣньаваш сѧ несв Венчавам се, оженвам се. Защо́ то́а крⷭ҇ть та Є́ си́ла и по́мощь на си́чкы добрины́. ѿ не́го се съврь́шꙋва си́чка тай́на ра́бота на на́шътъ вѣ́ра. съсⸯ не́го се вѣнча́ваме и крща́ваме. и сще́нници и влⷣци съсⸯ то́а сты́й крⷭ҇ть рꙋко́полагавать и си́чⸯко съврьша́вать Тр. дам. 330 Тр. дам.