Исторически речник
браьно  
браьно нареч Сватбено, празнично, тържествено. брано гсѧть сврѣл. ратно трѹба. плѧсно же гѹсл. лковноⷤ тмпань Пс. Кес. 147/146 Пс. Кес.