Исторически речник
дамащѣннъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
дамащѣннъ, дамащѣнньдамащѣннадамащѣннѹдамащѣннъ, дамащѣнньдамащѣннадамащѣнномь, дамащѣнномъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
дамащѣннѣдамащѣннедамащѣнедамащѣнъ, дамащѣньдамащѣнемъ, дамащѣнемьдамащѣнꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
дамащѣнꙑдамащѣнехъ, дамащѣнехь---
дамащѣннъ м Жител на Дамаск стрстъ стаго апстла (ана)нїѧ. епскпа. дамаскова. поставенъ бꙑвъ апстлꙑ д(ам)ащѣннъ сѫ. съ апостла павла. повѣданемъ бжемъ крст.  прведенъ бꙑвъ къ лїкню кнѧꙁѹ. по многах мѫках. каменемъ побен бꙑстъ Е 38б 4–5 Изч Е Нвб Ø