Исторически речник
дамаскъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
дамаскъ, дамаскьдамаскадамаскѹ, дамасковдамаскъ, дамаскьдамаскадамаскомь, дамаскомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
дамасцѣдамасе----
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
-----
дамаскъ м МИ Дамаск – главен град в Сирия [дн. столицата Дамаск] доде въ дамаскъ. третье день СЕ 34а 22 Изч СЕ Нвб Срв дамаск, дамаска ’особен вид материя тъкан’ ж ОА ВА АР РБЕ