Исторически речник
дальн҄  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
------
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
------
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
------
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
------
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
------
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
------
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
------
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
------
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
дальн҄ь, дальн҄, дальн҄е, дальн҄дальн҄ꙗго, дальн҄ꙗего, дальн҄ꙗаго, дальн҄ꙗго, дальн҄его, дальн҄ега, дальн҄ѣго, дальн҄ѣего, дальн҄ѣаго, дальн҄ѣго, дальн҄ѧго, дальн҄ѧего, дальн҄ѧаго, дальн҄ѧго, дальн҄годальн҄юмѹ, дальн҄юемѹ, дальн҄юѹмѹ, дальн҄ююмѹ, дальн҄юмѹ, дальн҄емѹ, дальн҄мѹдальн҄ь, дальн҄, дальн҄е, дальн҄дальн҄ꙗго, дальн҄ꙗего, дальн҄ꙗаго, дальн҄ꙗго, дальн҄его, дальн҄ега, дальн҄ѣго, дальн҄ѣего, дальн҄ѣаго, дальн҄ѣго, дальн҄ѧго, дальн҄ѧего, дальн҄ѧаго, дальн҄ѧго, дальн҄годальн҄мь, дальн҄мь, дальн҄мъ, дальн҄мъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
дальн҄мь, дальн҄мь, дальн҄мъ, дальн҄мъ, дальн҄емь, дальн҄емъ, дальн҄ѣмь, дальн҄ѣмъдальн҄ь, дальн҄, дальн҄е, дальн҄дальн҄, дальн҄дальн҄хъ, дальн҄хъ, дальн҄хь, дальн҄хьдальн҄мъ, дальн҄мъ, дальн҄мь, дальн҄мьдальн҄ѧѧ, дальн҄ѩѧ, дальн҄ѧѩ, дальн҄ꙗѧ, дальн҄ѧꙗ, дальн҄ꙗꙗ, дальн҄ꙗа, дальн҄ее, дальн҄е, дальн҄е
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
дальн҄м, дальн҄мдальн҄хъ, дальн҄хъ, дальн҄хь, дальн҄хьдальн҄ꙗꙗ, дальн҄ѣꙗ, дальн҄ꙗа, дальн҄ѣа, дальн҄ѣѣ, дальн҄ѧѧдальн҄ююдальн҄ма, дальн҄мадальн҄е, дальн҄ее
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
дальн҄ꙗго, дальн҄ꙗего, дальн҄ꙗаго, дальн҄ꙗго, дальн҄его, дальн҄ега, дальн҄ѣго, дальн҄ѣего, дальн҄ѣаго, дальн҄ѣго, дальн҄ѧго, дальн҄ѧего, дальн҄ѧаго, дальн҄ѧго, дальн҄годальн҄юмѹ, дальн҄юемѹ, дальн҄юѹмѹ, дальн҄ююмѹ, дальн҄юмѹ, дальн҄емѹ, дальн҄мѹдальн҄е, дальн҄еедальн҄ꙗго, дальн҄ꙗего, дальн҄ꙗаго, дальн҄ꙗго, дальн҄его, дальн҄ега, дальн҄ѣго, дальн҄ѣего, дальн҄ѣаго, дальн҄ѣго, дальн҄ѧго, дальн҄ѧего, дальн҄ѧаго, дальн҄ѧго, дальн҄годальн҄мь, дальн҄мь, дальн҄мъ, дальн҄мъдальн҄мь, дальн҄мь, дальн҄мъ, дальн҄мъ, дальн҄емь, дальн҄емъ, дальн҄ѣмь, дальн҄ѣмъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
дальн҄е, дальн҄еедальн҄ꙗꙗ, дальн҄ꙗа, дальн҄ꙗѧ, дальн҄ѧѧ, дальн҄ѣꙗ, дальн҄ѣа, дальн҄ѣѣдальн҄хъ, дальн҄хъ, дальн҄хь, дальн҄хьдальн҄мъ, дальн҄мъ, дальн҄мь, дальн҄мьдальн҄ꙗꙗ, дальн҄ꙗа, дальн҄ꙗѧ, дальн҄ѧѧ, дальн҄ѣꙗ, дальн҄ѣа, дальн҄ѣѣдальн҄м, дальн҄м
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
дальн҄хъ, дальн҄хъ, дальн҄хь, дальн҄хьдальн҄дальн҄ююдальн҄ма, дальн҄мадальн҄ꙗꙗ, дальн҄ꙗа, дальн҄ѣꙗ, дальн҄ѣа, дальн҄ѣѣ, дальн҄ѧѧдальн҄ѧѧ, дальн҄ѩѧ, дальн҄ее, дальн҄ѥѥ, дальн҄еѥ, дальн҄ꙗѧ, дальн҄ѧ
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
дальн҄, дальн҄едальн҄ѭѭ, дальн҄еѭ, дальн҄ѧѧ, дальн҄ѩѧ, дальн҄ююдальн҄еѭ, дальн҄еѫ, дальн҄ѥѭ, дальн҄ѥѫ, дальн҄ѭѭ, дальн҄еѧ, дальн҄ею, дальн҄ѥѧ, дальн҄ѥюдальн҄, дальн҄ѣдальн҄ѧѧ, дальн҄ѩѧ, дальн҄ее, дальн҄ѥѥ, дальн҄еѥ, дальн҄ꙗѧ, дальн҄ѧдальн҄хъ, дальн҄хъ, дальн҄хь, дальн҄хь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
дальн҄мъ, дальн҄мъ, дальн҄мь, дальн҄мьдальн҄ѧѧ, дальн҄ѩѩ, дальн҄ѩѧ, дальн҄ꙗѧ, дальн҄ѭѭ, дальн҄ее, дальн҄ѥе, дальн҄ѧдальн҄м, дальн҄мдальн҄хъ, дальн҄хъ, дальн҄хь, дальн҄хьдальн҄дальн҄юю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
дальн҄ма, дальн҄ма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
дальн҄ прил Далечен, отдалечен длъженъ естъ вьсѣкъ кръштенꙑ. самъ себе іста хрант ... ꙇ о своеꙇ женѣ довълѣт сѧ. ніъже іно дальнее съмꙑшлѣт К 2b 2 жена нѣкаа по боьстю ѹтворвъш сꙙ. пршълъствѹѭшт вь нѣкꙑхъ дальнхъ мѣстѣхъ пѹстꙑн҄ꙙ. въ ѧꙁѫ лютѫ въпадꙿш ... молтвѫ сътвор къ бв С 559.9 Изч К С Нвб дален остар дални остар ОА ВА РБЕ РРОДД