Исторически речник
щеве  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
щев, щевь, щевещевꙗ, щевьꙗ, щева, щевѣ, щевьѣщевю, щевѹ, щевьющев, щевь, щеве-щевѥмь, щевьѥмь, щевѥмъ, щевьѥмъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
щев, щевьщевю, щевѹ, щевьющев, щевьщев, щевь, щевещевѥмъ, щевьѥмъ, щевѥмь, щевьѥмь, щевомъщевѩ, щевьѩ, щевѧ, щевьѧ, щевѫ, щеве
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
щев, щевьщевхъ, щевьхъ, щевхь, щевьхьщевꙗ, щевьꙗ, щевѣ, щевьѣ, щеващевю, щевью, щевѹщевѥма, щевьѥма
щеве -ꙗ м щеве коньскꙑ Конски лапад, щавляк коню егда бѫдетъ ръвъ. щевеі конъскоі корꙙ его въложт въ ѣꙁвѫ Изч ПДЛек щевеі Нвб Ø