Исторически речник
цѣломѫдрьно  
цѣломѫдрьно нареч Целомъдрено, благоразумно, сдържано да отвръжемъ сѧ неестѣ. ꙇ плътънꙑхъ похоте. цѣломѫдръно.  благовѣръно жвемъ. въ нꙑнѣшьнмь вѣцѣ. аѭще блаженааго ꙋпъванѣ.  просвѣщенѣ славꙑ. велкааго ба  спа нашего с ха СЕ Tit 3.7—8 СЕ цѣломѫдръно Нвб целомъдрено ОА ВА АК МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР РБЕ