Исторически речник
хранльнца  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
хранлънца, хранльнца, хранлнцахранльнцѧ, хранлънцѧ, хранльнцѫ, хранлънцѫ, хранлънцꙑ, хранльнцꙑ, хранльнце, хранлънце, хранлнцѧ, хранлнцѫ, хранлнце, хранлнцꙑхранлънц, хранльнц, хранлнцхранлънцѫ, хранльнцѫ, хранлънцѹ, хранльнцѹ, хранлнцѫ, хранлнцѹхранлънцеѭ, хранльнцеѭ, хранлънцеѫ, хранльнцеѫ, хранлънцеѧ, хранльнцеѧ, хранлънцею, хранльнцею, хранлнцеѭ, хранлнцеѫ, хранлнцеюхранлънц, хранльнц, хранлнц
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
хранлънце, хранльнцехранльнцѧ, хранлънцѧ, хранльнцѫ, хранлънцѫ, хранлънцꙑ, хранльнцꙑ, хранльнце, хранлънце, хранлнцѧ, хранлнцѫ, хранлнце, хранлнцꙑхранлънць, хранльнць, хранлънцъ, хранльнцъ, хранлнцъхранлънцамъ, хранльнцамъ, хранлънцамь, хранльнцамь, хранлнцамьхранлънцам, хранльнцам, хранлнцамхранлънцахъ, хранльнцахъ, хранлънцахь, хранльнцахь, хранлнцахь
NfOuNfGuNfDu
хранлънц, хранльнц, хранлнцхранльнцю, хранлънцю, хранльнцѹ, хранлънцѹ, хранлнцѹхранльнцама, хранлънцама, хранлнцама
хранльнца ж 1. Житница, хамбар хранльнцѩ ꙇхъ. ꙇсплънь. отъргаѭштѩ [!]. отъ сеѩ во сьѭ СП 143.13 2. Спокойно място, убежище стѫпате люде моꙇ. вьнідѣте въ хранльнцѫ вашѫ СП Песен 4, Ис 26.20 Изч СП Гр ταμίεια Нвб хранилница ОА ВА НГер БТР ДА