Исторически речник
ѹбожт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹбожтѹбожѫ, ѹбожѹѹбожшѹбожтъ, ѹбожть, ѹбожтѹбожмъ, ѹбожмь, ѹбожм, ѹбожмоѹбожте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹбожѧтъ, ѹбожѧть, ѹбожѧтѹбожвѣѹбожтаѹбожтеѹбожѹбож
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹбожмъ, ѹбожмь, ѹбожмѹбожтеѹбожвѣѹбожтаѹбожхъ, ѹбожхь, ѹбожхѹбож
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹбожѹбожхомъ, ѹбожхомь, ѹбожхом, ѹбожхмꙑѹбожстеѹбожшѧ, ѹбожшѫ, ѹбожша, ѹбожше, ѹбожхѫѹбожховѣѹбожста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹбожстеѹбожаахъ, ѹбожахъ, ѹбожаахь, ѹбожахь, ѹбожаах, ѹбожахѹбожааше, ѹбожашеѹбожааше, ѹбожашеѹбожаахомъ, ѹбожахомъ, ѹбожаахомь, ѹбожахомь, ѹбожаахом, ѹбожахомѹбожаашете, ѹбожашете, ѹбожаасте, ѹбожасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹбожаахѫ, ѹбожахѫ, ѹбожаахѹ, ѹбожахѹѹбожааховѣ, ѹбожаховѣѹбожаашета, ѹбожашета, ѹбожааста, ѹбожастаѹбожаашете, ѹбожашете, ѹбожаасте, ѹбожасте
ѹбожт -ѹбожѫ -ѹбожш несв Правя някого беден гь ѹбожтъ ꙇ богаттъ. съмѣрѣетъ ꙇ вꙑсітъ СП Песен 6, 1 Цар 2.7 Изч СП Гр πτωχίζω Нвб Срв убог ’беден’