Исторически речник
ръватваII  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
ръватваръватвꙑ, ръватвѫръватвѣръватвѫ, ръватвѹръватвоѭ, ръватвоѫ, ръватвоѧ, ръватвоюръватвѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
ръватворъватвꙑръватвъ, ръватвьръватвамъ, ръватвамьръватвамръватвахъ, ръватвахь
NfOuNfGuNfDu
ръватвѣръватвѹръватвама
ръватва -ꙑ ж Разкъсна рана отоцѣ брътѣнъ. варвъше прлагат. ръватвѣ Изч ПДЛек Нвб Срв ръвам ’късам нѣчто къс по къс съ зъбите си’ НГер