Исторически речник
расѹт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
расѹт сѧ*расъпѫ*расъпеш*расъпетъ*расъпемъ*расъпете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
*расъпѫтъ*расъпевѣ*расъпета*расъпете*расъп*расъп
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
*расъпѣмъ*расъпѣте*расъпѣвѣ*расъпѣтарасѹхъ, расѹхь, расѹхрасѹ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
расѹрасѹхомъ, расѹхомь, расѹхомрасѹстерасѹшѧ, расѹшѫ, расѹша, расѹше, расѹшѩрасѹховѣрасѹста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
расѹсте*расъпѣахъ*расъпѣаше*расъпѣаше*расъпѣахомъ*расъпѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*расъпѣахѫ*расъпѣаховѣ*расъпѣашета*расъпѣашете
расѹт сѧ -расъпѫ сѧ -расъпеш сѧ св Разсипя се, разпилея се расѹшѩ сѩ (!) кості ꙇхъ прі адѣ СП 140.7 Изч СП Гр διασκοπίζω Нвб Срв разсипя