Исторически речник
прѣспѣнь  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
прѣспѣн, прѣспѣньпрѣспѣнꙗ, прѣспѣна, прѣспѣньꙗпрѣспѣню, прѣспѣнѹ, прѣспѣньюпрѣспѣнмь, прѣспѣньмь, прѣспѣнмъ, прѣспѣньмъ, прѣспѣнмь, прѣспѣнмъпрѣспѣн, прѣспѣнь, прѣспѣнпрѣспѣнꙗ, прѣспѣна, прѣспѣньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
прѣспѣн, прѣспѣнь, прѣспѣнепрѣспѣнмъ, прѣспѣньмъ, прѣспѣнмь, прѣспѣньмь, прѣспѣнмъ, прѣспѣнмь, прѣспѣномъ, прѣспѣнамъпрѣспѣн, прѣспѣнь, прѣспѣн, прѣспѣнмпрѣспѣнхъ, прѣспѣньхъ, прѣспѣнхь, прѣспѣньхь, прѣспѣнхъ, прѣспѣнхьпрѣспѣн, прѣспѣньпрѣспѣню, прѣспѣнѹ, прѣспѣнью
NnDu
прѣспѣнма, прѣспѣньма, прѣспѣнма, прѣспѣнма
прѣспѣнь -ꙗ ср Изобилие в най–висша степен, неизчерпаемост [прен.] ꙇмамъ же съкровще се. въ скѫдльнѣхъ съсѫдѣхъ. да прѣспѣне слѣ бжь бѫдетъ. а не отъ насъ СЕ 17r 4 Изч СЕ Гр ῾υπερβολή прѣспѣне Нвб Ø