Исторически речник
прѣждеомраенъ  
прѣждеомраенъ -ꙑ прил прѣждеомраенаꙗ същ ср мн Нещата, покрити с мрак, грешните неща, пороците же прѣстмь твомь пршествемь, ѡсвѣтвъ прѣждеомраенаа [!] молмъ т сѧ СЕ 10r 20—21 Изч СЕ Нвб Срв омрачен