Исторически речник
проходъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
проходъ, проходьпроходапроходѹ, проходовпроходъ, проходьпроходапроходомь, проходомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
проходѣпроходепроход, проходовепроходъ, проходь, проходовъ, проходовьпроходомъ, проходомь, проходовомъ, проходовомьпроходꙑ, проходовꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
проходꙑ, проходовꙑ, проходъмпроходѣхъ, проходѣхь, проходохъ, проходохь, проходовохъ, проходовохьпроходапроходѹпроходома
проходъ м Анус  то вѣдѣт... цѣлѫ солъ варт съ медомъ. то же въложт въ проходъ ПДЛек прохода бꙑт Изхождам се, ходя по голяма нужда егда бѫдетъ кѹ тꙙжъка ѫтроба... л прохода не бѫдетъ. то корене творт вь внѣ. того ашѫ іспт ПДЛек аще не бѫдетъ прохода въ скорѣ. то цѣлѫ солъ варт съ медомъ Изч ПДЛек Нвб Срв проход ’място за преминаване’