Исторически речник
провѣщань  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
провѣщан, провѣщаньпровѣщанꙗ, провѣщана, провѣщаньꙗпровѣщаню, провѣщанѹ, провѣщаньюпровѣщанмь, провѣщаньмь, провѣщанмъ, провѣщаньмъ, провѣщанмь, провѣщанмъпровѣщан, провѣщань, провѣщанпровѣщанꙗ, провѣщана, провѣщаньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
провѣщан, провѣщань, провѣщанепровѣщанмъ, провѣщаньмъ, провѣщанмь, провѣщаньмь, провѣщанмъ, провѣщанмь, провѣщаномъ, провѣщанамъпровѣщан, провѣщань, провѣщан, провѣщанмпровѣщанхъ, провѣщаньхъ, провѣщанхь, провѣщаньхь, провѣщанхъ, провѣщанхьпровѣщан, провѣщаньпровѣщаню, провѣщанѹ, провѣщанью
NnDu
провѣщанма, провѣщаньма, провѣщанма, провѣщанма
провѣщань -ꙗ ср Учение; това, което се възвестява да аетъ сѩ ѣко дождь провѣштане мое СП Песен 2, Втор 32.2 Изч СП Гр ἀπόφϑεγμα провѣштане Нвб Срв провещаване, провещание