Исторически речник
пороьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
пороьнъ, пороьньпороьнапороьнѹпороьнъ, пороьньпороьнапороьномь, пороьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
пороьнѣпороьне, пороьнꙑпороьнпороьнъ, пороьньпороьномъ, пороьномьпороьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
пороьнꙑпороьнѣхъ, пороьнѣхьпороьнапороьнѹпороьномапороьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
пороьнапороьнѹпороьнопороьнапороьномь, пороьномъпороьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
пороьнапороьнъ, пороьньпороьномъ, пороьномьпороьнапороьнꙑпороьнѣхъ, пороьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
пороьнѣпороьнѹпороьномапороьнапороьнꙑ, пороьнѫпороьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
пороьнѫ, пороьнѹпороьноѭ, пороьноѫ, пороьноѧ, пороьноюпороьнѣпороьнꙑпороьнъ, пороьньпороьнамъ, пороьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
пороьнꙑпороьнампороьнахъ, пороьнахьпороьнѣпороьнѹпороьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
пороьнꙑ, пороьнꙑ, пороьнопороьнаго, пороьнаего, пороьнааго, пороьнаго, пороьного, пороьнога, пороьнгопороьнѹмѹ, пороьнѹемѹ, пороьнѹѹмѹ, пороьнѹмѹ, пороьноомѹ, пороьномѹ, пороьноѹмѹ, пороьнмѹпороьнꙑ, пороьнꙑ, пороьнопороьнаго, пороьнаего, пороьнааго, пороьнаго, пороьного, пороьнога, пороьнгопороьнꙑмь, пороьнꙑмь, пороьнꙑмъ, пороьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
пороьнѣмь, пороьнѣемь, пороьнѣѣмь, пороьнѣамь, пороьнѣмь, пороьнѣмъ, пороьнѣемъ, пороьнѣѣмъ, пороьнѣамъ, пороьнѣмъ, пороьномь, пороьномъпороьнꙑ, пороьнꙑ, пороьнопороьнпороьнꙑхъ, пороьнꙑхъ, пороьнꙑхь, пороьнꙑхь, пороьнѣхъ, пороьнѣхьпороьнꙑмъ, пороьнꙑмъ, пороьнꙑмь, пороьнꙑмь, пороьнѣмъ, пороьнѣмьпороьнꙑѧ, пороьнꙑꙗ, пороьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
пороьнꙑм, пороьнꙑмпороьнꙑхъ, пороьнꙑхъ, пороьнꙑхь, пороьнꙑхьпороьнаꙗ, пороьнаа, пороьнаѣпороьнѹю, пороьноюпороьнꙑма, пороьнꙑмапороьно, пороьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
пороьнаго, пороьнаего, пороьнааго, пороьнаго, пороьного, пороьнога, пороьнгопороьнѹмѹ, пороьнѹемѹ, пороьнѹѹмѹ, пороьнѹмѹ, пороьноомѹ, пороьномѹ, пороьноѹмѹ, пороьнмѹпороьно, пороьноепороьнаго, пороьннаего, пороьнааго, пороьнаго, пороьного, пороьнога, пороьнгопороьнꙑмь, пороьнꙑмь, пороьнꙑмъ, пороьнꙑмъпороьнѣмь, пороьнѣемь, пороьнѣѣмь, пороьнѣамь, пороьнѣмь, пороьнѣмъ, пороьнѣемъ, пороьнѣѣмъ, пороьнѣамъ, пороьнѣмъ, пороьномь, пороьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
пороьно, пороьноепороьнаꙗ, пороьнаа, пороьнаѣ, пороьнаѧпороьнꙑхъ, пороьнꙑхъ, пороьнꙑхь, пороьнꙑхь, пороьнѣхъ, пороьнѣхьпороьнꙑмъ, пороьнꙑмъ, пороьнꙑмь, пороьнꙑмь, пороьнѣмъ, пороьнѣмьпороьнаꙗ, пороьнаа, пороьнаѣ, пороьнаѧпороьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
пороьнꙑхъ, пороьнꙑхъ, пороьнꙑхь, пороьнꙑхьпороьнѣпороьнѹю, пороьноюпороьнꙑма, пороьнꙑмапороьнаꙗ, пороьнаа, пороьнаѣ, пороьнаѧпороьнꙑѧ, пороьнꙑꙗ, пороьнѫѭ, пороьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
пороьнѣ, пороьнопороьнѫѭ, пороьнѹю, пороьноѭ, пороьноюпороьнѫѭ, пороьноѫ, пороьноѧ, пороьноюпороьнѣпороьнꙑѧ, пороьнꙑꙗ, пороьнꙑепороьнꙑхъ, пороьнꙑхъ, пороьнѣхъ, пороьнꙑхь, пороьнꙑхь, пороьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
пороьнꙑмъ, пороьнꙑмъ, пороьнѣмъ, пороьнꙑмь, пороьнꙑмь, пороьнѣмьпороьнꙑѧ, пороьнꙑꙗ, пороьнꙑепороьнꙑм, пороьнꙑмпороьнꙑхъ, пороьнꙑхъ, пороьнꙑхь, пороьнꙑхьпороьнѣпороьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
пороьнꙑма, пороьнꙑмапороьнѣ, пороьнѣшпороьнѣшапороьнѣшѹ, пороьнѣшюпороьнѣпороьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
пороьнѣшемь, пороьнѣшемъпороьнѣшпороьнѣпороьнѣше, пороьнѣшпороьнѣшь, пороьнѣшъпороьнѣшемъ, пороьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
пороьнѣшѧпороьнѣшпороьнѣшхъ, пороьнѣшхьпороьнѣшапороьнѣшѹ, пороьнѣшюпороьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
пороьнѣе, пороьнѣ, пороьнѣшепороьнѣшапороьнѣшѹ, пороьнѣшюпороьнѣе, пороьнѣ, пороьнѣшепороьнѣшапороьнѣшемь, пороьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
пороьнѣшпороьнѣе, пороьнѣпороьнѣша, пороьнѣшпороьнѣшь, пороьнѣшъпороьнѣшемъ, пороьнѣшемьпороьнѣша, пороьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
пороьнѣшпороьнѣшхъ, пороьнѣшхьпороьнѣшпороьнѣшѹ, пороьнѣшюпороьнѣшемапороьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
пороьнѣшѧ, пороьнѣшѫ, пороьнѣшепороьнѣшпороьнѣшѫ, пороьнѣшѧ, пороьнѣшѹпороьнѣшеѭ, пороьнѣшеѫ, пороьнѣшеѧ, пороьнѣшеюпороьнѣшпороьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
пороьнѣшѧ, пороьнѣшѫ, пороьнѣшепороьнѣшь, пороьнѣшъпороьнѣшамъ, пороьнѣшамьпороьнѣшѧ, пороьнѣше, пороьнѣшѫпороьнѣшампороьнѣшахъ, пороьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
пороьнѣшпороьнѣшѹ, пороьнѣшюпороьнѣшамапороьнѣ, пороьнѣшпороьнѣшаго, пороьнѣшаего, пороьнѣшааго, пороьнѣшагопороьнѣшѹмѹ, пороьнѣшѹемѹ, пороьнѣшѹѹмѹ, пороьнѣшѹмѹ, пороьнѣшюмѹ, пороьнѣшюемѹ, пороьнѣшюѹмѹ, пороьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
пороьнѣпороьнѣшаго, пороьнѣшаего, пороьнѣшааго, пороьнѣшагопороьнѣшмь, пороьнѣшмь, пороьнѣшмъ, пороьнѣшмъпороьнѣшмь, пороьнѣшмь, пороьнѣшмъ, пороьнѣшмъпороьнѣпороьнѣше, пороьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
пороьнѣшхъ, пороьнѣшхъ, пороьнѣшхь, пороьнѣшхьпороьнѣшмъ, пороьнѣшмъ, пороьнѣшмьпороьнѣшѧѧ, пороьнѣшее, пороьнѣшѫѫпороьнѣшм, пороьнѣшмпороьнѣшхъ, пороьнѣшхъ, пороьнѣшхьпороьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
пороьнѣшѹю, пороьнѣшююпороьнѣшма, пороьнѣшмапороьнѣе, пороьнѣ, пороьнѣшее, пороьнѣшепороьнѣшаго, пороьнѣшаего, пороьнѣшааго, пороьнѣшагопороьнѣшѹмѹ, пороьнѣшѹемѹ, пороьнѣшѹѹмѹ, пороьнѣшѹмѹ, пороьнѣшюмѹ, пороьнѣшюемѹ, пороьнѣшюѹмѹ, пороьнѣшюмѹпороьнѣе, пороьнѣ, пороьнѣшее, пороьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
пороьнѣшаго, пороьнѣшаего, пороьнѣшааго, пороьнѣшагопороьнѣшмь, пороьнѣшмь, пороьнѣшмъ, пороьнѣшмъпороьнѣшмь, пороьнѣшмь, пороьнѣшмъ, пороьнѣшмъпороьнѣе, пороьнѣ, пороьнѣшее, пороьнѣшепороьнѣшаꙗ, пороьнѣшаѣ, пороьнѣшаѧпороьнѣшхъ, пороьнѣшхъ, пороьнѣшхь, пороьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
пороьнѣшмъ, пороьнѣшмъ, пороьнѣшмьпороьнѣшаꙗ, пороьнѣшаѣ, пороьнѣшаѧпороьнѣшм, пороьнѣшмпороьнѣшхъ, пороьнѣшхъ, пороьнѣшхьпороьнѣшпороьнѣшѹю, пороьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
пороьнѣшма, пороьнѣшмапороьнѣшꙗ, пороьнѣшѣ, пороьнѣшаꙗпороьнѣшѧѧ, пороьнѣшѧѩ, пороьнѣшѫѫ, пороьнѣшаѧ, пороьнѣшее, пороьнѣшеѥпороьнѣшпороьнѣшѫѫ, пороьнѣшѫѭ, пороьнѣшѧѧ, пороьнѣшѧѩ, пороьнѣшююпороьнѣшѫѫ, пороьнѣшѫѭ, пороьнѣшѧѧ, пороьнѣшѧѩ, пороьнѣшюю, пороьнѣшеѭ, пороьнѣшеѫ, пороьнѣшеѧ, пороьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
пороьнѣшпороьнѣшꙗ, пороьнѣшѣпороьнѣшѧѧ, пороьнѣшѧѩ, пороьнѣшѫѫ, пороьнѣшаѧ, пороьнѣшее, пороьнѣшеѥпороьнѣшхъ, пороьнѣшхъ, пороьнѣшхь, пороьнѣшхьпороьнѣшмъ, пороьнѣшмъ, пороьнѣшмь, пороьнѣшмьпороьнѣшѧѧ, пороьнѣшѧѩ, пороьнѣшѫѫ, пороьнѣшаѧ, пороьнѣшее, пороьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
пороьнѣшм, пороьнѣшмпороьнѣшхъ, пороьнѣшхъ, пороьнѣшхь, пороьнѣшхьпороьнѣшпороьнѣшѹю, пороьнѣшююпороьнѣшма, пороьнѣшма
пороьнъ -ꙑ прил Порочен, изпълнен с недостатъци съгрѣшшѩ не того ѩда пороьна СП Песен 2, Втор 32.5 Изч СП Гр μωμητός Нвб порочен ОА ВА НГер ЕтМл ЕтБАН БТР АР ДА