Исторически речник
понрѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
понрѣтпоньрѫ, понърѫ, понрѫ, поньрѹ, понърѹ, понрѹпоньреш, понъреш, понрешпоньретъ, понъретъ, понретъ, поньреть, понъреть, понреть, поньрет, понърет, понретпоньремъ, понъремъ, понремъ, поньремь, понъремь, понремь, поньрем, понърем, понрем, поньремо, понъремо, понремопоньрете, понърете, понрете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
поньрѫтъ, понърѫтъ, понрѫтъ, поньрѹтъ, понърѹтъ, понрѹтъ, поньрѫть, понърѫть, понрѫть, поньрѹть, понърѹть, понрѹть, поньрѫт, понърѫт, понрѫт, поньрѹт, понърѹт, понрѹтпоньревѣ, понъревѣ, понревѣпоньрета, понърета, понретапоньрете, понърете, понрете*поньр*поньр
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
*поньрѣмъ*поньрѣте*поньрѣвѣ*поньрѣта*понрѣхъ, *поньрохъ*понрѣ, *понрѣтъ, *поньре
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
*понрѣ, *понрѣтъ, *поньре*понрѣхомъ, *поньрохомъ*понрѣсте, *поньросте*понрѣшѧ, *поньрошѧ*понрѣховѣ, *поньроховѣ*понрѣста, *поньроста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
*понрѣсте, *поньросте*поньрѣахъ*поньрѣаше*поньрѣаше*поньрѣахомъ*поньрѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*поньрѣахѫ*поньрѣаховѣ*поньрѣашета*поньрѣашете
понрѣт -поньрѫ -поньреш св Потопя се, потъна понрѣтъ глава моѣ въ пропад горьскꙑѩ СП Песен 5, Йон 2.6 Изч СП Гр δύομαι Нвб Срв понор ’валог с подземни води’ м НГер РРОДД