Исторически речник
поконьнкъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
поконьнкъ, поконьнкь, поконънкъ, поконънкь, поконнкъ, поконнкьпоконьнка, поконънка, поконнкапоконьнкѹ, поконънкѹ, поконнкѹпоконьнкъ, поконьнкь, поконънкъ, поконънкь, поконнкъ, поконнкьпоконьнка, поконънка, поконнкапоконьнкомь, поконьнкомъ, поконънкомь, поконънкомъ, поконнкомь, поконнкомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
поконьнцѣ, поконънцѣ, поконнцѣпоконьне, поконъне, поконнепоконьнц, поконънц, поконнцпоконьнкъ, поконьнкь, поконънкъ, поконънкь, поконнкъ, поконнкьпоконьнкомъ, поконьнкомь, поконънкомъ, поконънкомь, поконнкомъ, поконнкомьпоконьнкꙑ, поконънкꙑ, поконнкꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
поконьнкꙑ, поконънкꙑ, поконнкꙑпоконьнцѣхъ, поконьнцѣхь, поконънцѣхъ, поконънцѣхь, поконнцѣхъ, поконнцѣхьпоконьнка, поконънка, поконнкапоконьнкѹ, поконънкѹ, поконнкѹпоконьнкома, поконънкома, поконнкома
поконьнкъ м Лице, което е първо в някакво начинание; основоположник вьꙁраѭще на поконьнка вѣрѣ. ꙇ съвръштелѣ са. ꙇже ꙁа прѣдьлежѧщѭѭ его радость. распѧте пострада СЕ 25r 11 Изч СЕ Нвб Срв [на]покон ’после’ ОА ВА БТР РБЕ ДА