Исторически речник
пват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
пватпваѭ, пваѫ, пваѧ, пваюпваш, пваеш, пваашпватъ, пваетъ, пваатъ, пвать, пваеть, пваать, пват, пвает, пваатпвамъ, пваемъ, пваамъ, пвамь, пваемь, пваамь, пвам, пваем, пваам, пвамо, пваемо, пваамопвате, пваете, пваате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
пваѭтъ, пваѫтъ, пваѧтъ, пваютъ, пваѭть, пваѫть, пваѧть, пвають, пваѭт, пваѫт, пваѧт, пваютпвавѣ, пваевѣ, пваавѣпвата, пваета, пваатапвате, пваете, пваатепвапва
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
пвамъ, пвамь, пвампватепвавѣпватапвахъ, пвахь, пвахпва
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
пвапвахомъ, пвахомь, пвахом, пвахмꙑпвастепвашѧ, пвашѫ, пваша, пваше, пвахѫпваховѣпваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
пвастепваахъ, пвахъ, пваахь, пвахь, пваах, пвахпвааше, пвашепвааше, пвашепваахомъ, пвахомъ, пваахомь, пвахомь, пваахом, пвахомпваашете, пвашете, пваасте, пвасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
пваахѫ, пвахѫ, пваахѹ, пвахѹпвааховѣ, пваховѣпваашета, пвашета, пвааста, пвастапваашете, пвашете, пваасте, пвасте
пват -пваѭ -пваш несв Отпивам, пия по малко можета л пт ашѫ. ѭже аꙁъ пваѭ ВП Мк 10.38 Изч ВП Гр πίνω Нвб пивам диал ОА ВА ЕтБАН ДА пиввам ОА Срв пия