Исторически речник
осътъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
осътъ, осътьосътаосътѹ, осътовосътъ, осътьосътаосътомь, осътомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
осътѣосътеосът, осътовеосътъ, осъть, осътовъ, осътовьосътомъ, осътомь, осътовомъ, осътовомьосътꙑ, осътовꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
осътꙑ, осътовꙑ, осътъмосътѣхъ, осътѣхь, осътохъ, осътохь, осътовохъ, осътовохьосътаосътѹосътома
осътъ м Магарешки бодил, трън; Onopordon acanthium осъта велкаго. сѣмѧ естъ въ главахъ Изч ПДЛек Нвб Срв осита ’вид трева’ осѝло ’жило’ РРОДД