Исторически речник
осъпьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
осъпьнъ, осъпьньосъпьнаосъпьнѹосъпьнъ, осъпьньосъпьнаосъпьномь, осъпьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
осъпьнѣосъпьне, осъпьнꙑосъпьносъпьнъ, осъпьньосъпьномъ, осъпьномьосъпьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
осъпьнꙑосъпьнѣхъ, осъпьнѣхьосъпьнаосъпьнѹосъпьномаосъпьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
осъпьнаосъпьнѹосъпьноосъпьнаосъпьномь, осъпьномъосъпьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
осъпьнаосъпьнъ, осъпьньосъпьномъ, осъпьномьосъпьнаосъпьнꙑосъпьнѣхъ, осъпьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
осъпьнѣосъпьнѹосъпьномаосъпьнаосъпьнꙑ, осъпьнѫосъпьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
осъпьнѫ, осъпьнѹосъпьноѭ, осъпьноѫ, осъпьноѧ, осъпьноюосъпьнѣосъпьнꙑосъпьнъ, осъпьньосъпьнамъ, осъпьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
осъпьнꙑосъпьнамосъпьнахъ, осъпьнахьосъпьнѣосъпьнѹосъпьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
осъпьнꙑ, осъпьнꙑ, осъпьноосъпьнаго, осъпьнаего, осъпьнааго, осъпьнаго, осъпьного, осъпьнога, осъпьнгоосъпьнѹмѹ, осъпьнѹемѹ, осъпьнѹѹмѹ, осъпьнѹмѹ, осъпьноомѹ, осъпьномѹ, осъпьноѹмѹ, осъпьнмѹосъпьнꙑ, осъпьнꙑ, осъпьноосъпьнаго, осъпьнаего, осъпьнааго, осъпьнаго, осъпьного, осъпьнога, осъпьнгоосъпьнꙑмь, осъпьнꙑмь, осъпьнꙑмъ, осъпьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
осъпьнѣмь, осъпьнѣемь, осъпьнѣѣмь, осъпьнѣамь, осъпьнѣмь, осъпьнѣмъ, осъпьнѣемъ, осъпьнѣѣмъ, осъпьнѣамъ, осъпьнѣмъ, осъпьномь, осъпьномъосъпьнꙑ, осъпьнꙑ, осъпьноосъпьносъпьнꙑхъ, осъпьнꙑхъ, осъпьнꙑхь, осъпьнꙑхь, осъпьнѣхъ, осъпьнѣхьосъпьнꙑмъ, осъпьнꙑмъ, осъпьнꙑмь, осъпьнꙑмь, осъпьнѣмъ, осъпьнѣмьосъпьнꙑѧ, осъпьнꙑꙗ, осъпьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
осъпьнꙑм, осъпьнꙑмосъпьнꙑхъ, осъпьнꙑхъ, осъпьнꙑхь, осъпьнꙑхьосъпьнаꙗ, осъпьнаа, осъпьнаѣосъпьнѹю, осъпьноюосъпьнꙑма, осъпьнꙑмаосъпьно, осъпьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
осъпьнаго, осъпьнаего, осъпьнааго, осъпьнаго, осъпьного, осъпьнога, осъпьнгоосъпьнѹмѹ, осъпьнѹемѹ, осъпьнѹѹмѹ, осъпьнѹмѹ, осъпьноомѹ, осъпьномѹ, осъпьноѹмѹ, осъпьнмѹосъпьно, осъпьноеосъпьнаго, осъпьннаего, осъпьнааго, осъпьнаго, осъпьного, осъпьнога, осъпьнгоосъпьнꙑмь, осъпьнꙑмь, осъпьнꙑмъ, осъпьнꙑмъосъпьнѣмь, осъпьнѣемь, осъпьнѣѣмь, осъпьнѣамь, осъпьнѣмь, осъпьнѣмъ, осъпьнѣемъ, осъпьнѣѣмъ, осъпьнѣамъ, осъпьнѣмъ, осъпьномь, осъпьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
осъпьно, осъпьноеосъпьнаꙗ, осъпьнаа, осъпьнаѣ, осъпьнаѧосъпьнꙑхъ, осъпьнꙑхъ, осъпьнꙑхь, осъпьнꙑхь, осъпьнѣхъ, осъпьнѣхьосъпьнꙑмъ, осъпьнꙑмъ, осъпьнꙑмь, осъпьнꙑмь, осъпьнѣмъ, осъпьнѣмьосъпьнаꙗ, осъпьнаа, осъпьнаѣ, осъпьнаѧосъпьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
осъпьнꙑхъ, осъпьнꙑхъ, осъпьнꙑхь, осъпьнꙑхьосъпьнѣосъпьнѹю, осъпьноюосъпьнꙑма, осъпьнꙑмаосъпьнаꙗ, осъпьнаа, осъпьнаѣ, осъпьнаѧосъпьнꙑѧ, осъпьнꙑꙗ, осъпьнѫѭ, осъпьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
осъпьнѣ, осъпьноосъпьнѫѭ, осъпьнѹю, осъпьноѭ, осъпьноюосъпьнѫѭ, осъпьноѫ, осъпьноѧ, осъпьноюосъпьнѣосъпьнꙑѧ, осъпьнꙑꙗ, осъпьнꙑеосъпьнꙑхъ, осъпьнꙑхъ, осъпьнѣхъ, осъпьнꙑхь, осъпьнꙑхь, осъпьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
осъпьнꙑмъ, осъпьнꙑмъ, осъпьнѣмъ, осъпьнꙑмь, осъпьнꙑмь, осъпьнѣмьосъпьнꙑѧ, осъпьнꙑꙗ, осъпьнꙑеосъпьнꙑм, осъпьнꙑмосъпьнꙑхъ, осъпьнꙑхъ, осъпьнꙑхь, осъпьнꙑхьосъпьнѣосъпьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
осъпьнꙑма, осъпьнꙑмаосъпьнѣ, осъпьнѣшосъпьнѣшаосъпьнѣшѹ, осъпьнѣшюосъпьнѣосъпьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
осъпьнѣшемь, осъпьнѣшемъосъпьнѣшосъпьнѣосъпьнѣше, осъпьнѣшосъпьнѣшь, осъпьнѣшъосъпьнѣшемъ, осъпьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
осъпьнѣшѧосъпьнѣшосъпьнѣшхъ, осъпьнѣшхьосъпьнѣшаосъпьнѣшѹ, осъпьнѣшюосъпьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
осъпьнѣе, осъпьнѣ, осъпьнѣшеосъпьнѣшаосъпьнѣшѹ, осъпьнѣшюосъпьнѣе, осъпьнѣ, осъпьнѣшеосъпьнѣшаосъпьнѣшемь, осъпьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
осъпьнѣшосъпьнѣе, осъпьнѣосъпьнѣша, осъпьнѣшосъпьнѣшь, осъпьнѣшъосъпьнѣшемъ, осъпьнѣшемьосъпьнѣша, осъпьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
осъпьнѣшосъпьнѣшхъ, осъпьнѣшхьосъпьнѣшосъпьнѣшѹ, осъпьнѣшюосъпьнѣшемаосъпьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
осъпьнѣшѧ, осъпьнѣшѫ, осъпьнѣшеосъпьнѣшосъпьнѣшѫ, осъпьнѣшѧ, осъпьнѣшѹосъпьнѣшеѭ, осъпьнѣшеѫ, осъпьнѣшеѧ, осъпьнѣшеюосъпьнѣшосъпьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
осъпьнѣшѧ, осъпьнѣшѫ, осъпьнѣшеосъпьнѣшь, осъпьнѣшъосъпьнѣшамъ, осъпьнѣшамьосъпьнѣшѧ, осъпьнѣше, осъпьнѣшѫосъпьнѣшамосъпьнѣшахъ, осъпьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
осъпьнѣшосъпьнѣшѹ, осъпьнѣшюосъпьнѣшамаосъпьнѣ, осъпьнѣшосъпьнѣшаго, осъпьнѣшаего, осъпьнѣшааго, осъпьнѣшагоосъпьнѣшѹмѹ, осъпьнѣшѹемѹ, осъпьнѣшѹѹмѹ, осъпьнѣшѹмѹ, осъпьнѣшюмѹ, осъпьнѣшюемѹ, осъпьнѣшюѹмѹ, осъпьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
осъпьнѣосъпьнѣшаго, осъпьнѣшаего, осъпьнѣшааго, осъпьнѣшагоосъпьнѣшмь, осъпьнѣшмь, осъпьнѣшмъ, осъпьнѣшмъосъпьнѣшмь, осъпьнѣшмь, осъпьнѣшмъ, осъпьнѣшмъосъпьнѣосъпьнѣше, осъпьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
осъпьнѣшхъ, осъпьнѣшхъ, осъпьнѣшхь, осъпьнѣшхьосъпьнѣшмъ, осъпьнѣшмъ, осъпьнѣшмьосъпьнѣшѧѧ, осъпьнѣшее, осъпьнѣшѫѫосъпьнѣшм, осъпьнѣшмосъпьнѣшхъ, осъпьнѣшхъ, осъпьнѣшхьосъпьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
осъпьнѣшѹю, осъпьнѣшююосъпьнѣшма, осъпьнѣшмаосъпьнѣе, осъпьнѣ, осъпьнѣшее, осъпьнѣшеосъпьнѣшаго, осъпьнѣшаего, осъпьнѣшааго, осъпьнѣшагоосъпьнѣшѹмѹ, осъпьнѣшѹемѹ, осъпьнѣшѹѹмѹ, осъпьнѣшѹмѹ, осъпьнѣшюмѹ, осъпьнѣшюемѹ, осъпьнѣшюѹмѹ, осъпьнѣшюмѹосъпьнѣе, осъпьнѣ, осъпьнѣшее, осъпьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
осъпьнѣшаго, осъпьнѣшаего, осъпьнѣшааго, осъпьнѣшагоосъпьнѣшмь, осъпьнѣшмь, осъпьнѣшмъ, осъпьнѣшмъосъпьнѣшмь, осъпьнѣшмь, осъпьнѣшмъ, осъпьнѣшмъосъпьнѣе, осъпьнѣ, осъпьнѣшее, осъпьнѣшеосъпьнѣшаꙗ, осъпьнѣшаѣ, осъпьнѣшаѧосъпьнѣшхъ, осъпьнѣшхъ, осъпьнѣшхь, осъпьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
осъпьнѣшмъ, осъпьнѣшмъ, осъпьнѣшмьосъпьнѣшаꙗ, осъпьнѣшаѣ, осъпьнѣшаѧосъпьнѣшм, осъпьнѣшмосъпьнѣшхъ, осъпьнѣшхъ, осъпьнѣшхьосъпьнѣшосъпьнѣшѹю, осъпьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
осъпьнѣшма, осъпьнѣшмаосъпьнѣшꙗ, осъпьнѣшѣ, осъпьнѣшаꙗосъпьнѣшѧѧ, осъпьнѣшѧѩ, осъпьнѣшѫѫ, осъпьнѣшаѧ, осъпьнѣшее, осъпьнѣшеѥосъпьнѣшосъпьнѣшѫѫ, осъпьнѣшѫѭ, осъпьнѣшѧѧ, осъпьнѣшѧѩ, осъпьнѣшююосъпьнѣшѫѫ, осъпьнѣшѫѭ, осъпьнѣшѧѧ, осъпьнѣшѧѩ, осъпьнѣшюю, осъпьнѣшеѭ, осъпьнѣшеѫ, осъпьнѣшеѧ, осъпьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
осъпьнѣшосъпьнѣшꙗ, осъпьнѣшѣосъпьнѣшѧѧ, осъпьнѣшѧѩ, осъпьнѣшѫѫ, осъпьнѣшаѧ, осъпьнѣшее, осъпьнѣшеѥосъпьнѣшхъ, осъпьнѣшхъ, осъпьнѣшхь, осъпьнѣшхьосъпьнѣшмъ, осъпьнѣшмъ, осъпьнѣшмь, осъпьнѣшмьосъпьнѣшѧѧ, осъпьнѣшѧѩ, осъпьнѣшѫѫ, осъпьнѣшаѧ, осъпьнѣшее, осъпьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
осъпьнѣшм, осъпьнѣшмосъпьнѣшхъ, осъпьнѣшхъ, осъпьнѣшхь, осъпьнѣшхьосъпьнѣшосъпьнѣшѹю, осъпьнѣшююосъпьнѣшма, осъпьнѣшма
осъпьнъ -ꙑ прил брань осъпьнаꙗ Мор, зараза, епидемия да ꙁбавш г люд своѩ. ѡтъ глада трѫса [...] ведра бран осопънꙑѩ СЕ 8v 20 Изч СЕ осопънъ Вж. при осъпꙑ Нвб