Исторически речник
окрѫжень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
окрѫжен, окрѫженьокрѫженꙗ, окрѫжена, окрѫженьꙗокрѫженю, окрѫженѹ, окрѫженьюокрѫженмь, окрѫженьмь, окрѫженмъ, окрѫженьмъ, окрѫженмь, окрѫженмъокрѫжен, окрѫжень, окрѫженокрѫженꙗ, окрѫжена, окрѫженьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
окрѫжен, окрѫжень, окрѫженеокрѫженмъ, окрѫженьмъ, окрѫженмь, окрѫженьмь, окрѫженмъ, окрѫженмь, окрѫженомъ, окрѫженамъокрѫжен, окрѫжень, окрѫжен, окрѫженмокрѫженхъ, окрѫженьхъ, окрѫженхь, окрѫженьхь, окрѫженхъ, окрѫженхьокрѫжен, окрѫженьокрѫженю, окрѫженѹ, окрѫженью
NnDu
окрѫженма, окрѫженьма, окрѫженма, окрѫженма
окрѫжень -ꙗ ср Обкръжение; тези, които са около някого [прен.] глава окрѭженю ꙇхъ. трѹдъ ѹстенъ ꙇхъ покрꙑетъ ѩ СП 139.10 Изч СП Гр κύκλωμα окрѭжен Нвб окръжение ОА ВА