Исторически речник
окръмт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
окръмтокръмлѭ, окръмлѧ, окръмѧ, окръмьѭ, окръмлюокръмшокръмтъ, окръмть, окръмтокръммъ, окръммь, окръмм, окръммоокръмте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
окръмѧтъ, окръмѧть, окръмѧтокръмвѣокръмтаокръмтеокръмокръм
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
окръммъ, окръммь, окръммокръмтеокръмвѣокръмтаокръмхъ, окръмхь, окръмхокръм
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
окръмокръмхомъ, окръмхомь, окръмхом, окръмхмꙑокръмстеокръмшѧ, окръмшѫ, окръмша, окръмше, окръмхѫокръмховѣокръмста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
окръмстеокръмлѣахъ, окръмлѣхъ, окръмлꙗхъ, окръмьꙗхъ, окръмѣхъ, окръмлѧахъ, окръмлѣахь, окръмлѣхь, окръмлꙗхь, окръмьꙗхь, окръмѣхь, окръмлѧахь, окръмлѣах, окръмлѣх, окръмлꙗх, окръмьꙗх, окръмѣх, окръмлѧахокръмлѣаше, окръмлѣше, окръмлꙗше, окръмьꙗше, окръмѣше, окръмлѧашеокръмлѣаше, окръмлѣше, окръмлꙗше, окръмьꙗше, окръмѣше, окръмлѧашеокръмлѣахомъ, окръмлѣхомъ, окръмлꙗхомъ, окръмьꙗхомъ, окръмѣхомъ, окръмлѧахомъ, окръмлѣахомь, окръмлѣхомь, окръмлꙗхомь, окръмьꙗхомь, окръмѣхомь, окръмлѧахомь, окръмлѣахом, окръмлѣхом, окръмлꙗхом, окръмьꙗхом, окръмѣхом, окръмлѧахомокръмлѣашете, окръмлѣшете, окръмлꙗшете, окръмьꙗшете, окръмѣшете, окръмлѣасте, окръмлѣсте, окръмлꙗсте, окръмьꙗсте, окръмѣсте, окръмлѧасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
окръмлѣахѫ, окръмлѣхѫ, окръмлꙗхѫ, окръмьꙗхѫ, окръмѣхѫ, окръмлѣахѹ, окръмлѣхѹ, окръмлꙗхѹ, окръмьꙗхѹ, окръмѣхѹ, окръмлѧахѹокръмѣаховѣ, окръмлѣховѣ, окръмлꙗховѣ, окръмьꙗховѣ, окръмѣховѣ, окръмлѧаховѣокръмлѣашета, окръмлѣшета, окръмлꙗшета, окръмьꙗшета, окръмѣшета, окръмлѣаста, окръмлѣста, окръмлꙗста, окръмьꙗста, окръмѣста, окръмлѧастаокръмлѣашете, окръмлѣшете, окръмлꙗшете, окръмьꙗшете, окръмѣшете, окръмлѣасте, окръмлѣсте, окръмлꙗсте, окръмьꙗсте, окръмѣсте, окръмлѧасте
окръмт -окръмлѭ -окръмш св Поведа, заведа кораб лютѣꙗ врѣмѧ то [...] грѣшьнѡ (?) ѫ бѹреѫ. вь отше. бже покаѣнѣ. прправль ѡкрьм ТФ 8а 19 Изч ТФ ѡкрьмт Вж. при кръмтI Нвб