Исторически речник
облаат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
облаат сѧоблааѭ, облааѫ, облааѧ, облааюоблааш, облааеш, облааашоблаатъ, облааетъ, облааатъ, облаать, облааеть, облааать, облаат, облаает, облааатоблаамъ, облааемъ, облааамъ, облаамь, облааемь, облааамь, облаам, облааем, облааам, облаамо, облааемо, облааамооблаате, облааете, облааате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
облааѭтъ, облааѫтъ, облааѧтъ, облааютъ, облааѭть, облааѫть, облааѧть, облаають, облааѭт, облааѫт, облааѧт, облааютоблаавѣ, облааевѣ, облааавѣоблаата, облааета, облааатаоблаате, облааете, облааатеоблааоблаа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
облаамъ, облаамь, облаамоблаатеоблаавѣоблаатаоблаахъ, облаахь, облаахоблаа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
облааоблаахомъ, облаахомь, облаахом, облаахмꙑоблаастеоблаашѧ, облаашѫ, облааша, облааше, облаахѫоблааховѣоблааста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
облаастеоблааахъ, облаахъ, облааахь, облаахь, облааах, облаахоблаааше, облаашеоблаааше, облаашеоблааахомъ, облаахомъ, облааахомь, облаахомь, облааахом, облаахомоблааашете, облаашете, облааасте, облаасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
облааахѫ, облаахѫ, облааахѹ, облаахѹоблаааховѣ, облааховѣоблааашета, облаашета, облаааста, облаастаоблааашете, облаашете, облааасте, облаасте
облаат сѧ -облааѭ сѧ -облааш сѧ несв Обличам се, загръщам се с нещо ѡблааѩ сѧ свѣтомь. ѣко  рꙁоѭ. прꙁьр на нꙑ влко. мол СЕ 6r 3 Изч СЕ ѡблаат сѧ Нвб облачам [се] диал ОА ВА АК Бот НТ НГер ЕтМл ЕтБАН РБЕ ДА