Исторически речник
нꙁъпадат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
нꙁъпадатнꙁъпадаѭ, нꙁъпадаѫ, нꙁъпадаѧ, нꙁъпадаюнꙁъпадаш, нꙁъпадаеш, нꙁъпадаашнꙁъпадатъ, нꙁъпадаетъ, нꙁъпадаатъ, нꙁъпадать, нꙁъпадаеть, нꙁъпадаать, нꙁъпадат, нꙁъпадает, нꙁъпадаатнꙁъпадамъ, нꙁъпадаемъ, нꙁъпадаамъ, нꙁъпадамь, нꙁъпадаемь, нꙁъпадаамь, нꙁъпадам, нꙁъпадаем, нꙁъпадаам, нꙁъпадамо, нꙁъпадаемо, нꙁъпадаамонꙁъпадате, нꙁъпадаете, нꙁъпадаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
нꙁъпадаѭтъ, нꙁъпадаѫтъ, нꙁъпадаѧтъ, нꙁъпадаютъ, нꙁъпадаѭть, нꙁъпадаѫть, нꙁъпадаѧть, нꙁъпадають, нꙁъпадаѭт, нꙁъпадаѫт, нꙁъпадаѧт, нꙁъпадаютнꙁъпадавѣ, нꙁъпадаевѣ, нꙁъпадаавѣнꙁъпадата, нꙁъпадаета, нꙁъпадаатанꙁъпадате, нꙁъпадаете, нꙁъпадаатенꙁъпаданꙁъпада
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
нꙁъпадамъ, нꙁъпадамь, нꙁъпадамнꙁъпадатенꙁъпадавѣнꙁъпадатанꙁъпадахъ, нꙁъпадахь, нꙁъпадахнꙁъпада
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
нꙁъпаданꙁъпадахомъ, нꙁъпадахомь, нꙁъпадахом, нꙁъпадахмꙑнꙁъпадастенꙁъпадашѧ, нꙁъпадашѫ, нꙁъпадаша, нꙁъпадаше, нꙁъпадахѫнꙁъпадаховѣнꙁъпадаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
нꙁъпадастенꙁъпадаахъ, нꙁъпадахъ, нꙁъпадаахь, нꙁъпадахь, нꙁъпадаах, нꙁъпадахнꙁъпадааше, нꙁъпадашенꙁъпадааше, нꙁъпадашенꙁъпадаахомъ, нꙁъпадахомъ, нꙁъпадаахомь, нꙁъпадахомь, нꙁъпадаахом, нꙁъпадахомнꙁъпадаашете, нꙁъпадашете, нꙁъпадаасте, нꙁъпадасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
нꙁъпадаахѫ, нꙁъпадахѫ, нꙁъпадаахѹ, нꙁъпадахѹнꙁъпадааховѣ, нꙁъпадаховѣнꙁъпадаашета, нꙁъпадашета, нꙁъпадааста, нꙁъпадастанꙁъпадаашете, нꙁъпадашете, нꙁъпадаасте, нꙁъпадасте
нꙁъпадат -нꙁъпадаѭ -нꙁъпадаш несв Прич. сег. деят. като същ нꙁъпадаѭще м οἱ καταπίπτοντες Падащите; тези, които пропадат [морално, в нравствено отношение] подъемлетъ гь вьсѩ нꙁъпадаѭщтѩѩ СП 144.14 Изч СП Нвб Срв низ