Исторически речник
нꙁълагат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
нꙁълагатнꙁълагаѭ, нꙁълагаѫ, нꙁълагаѧ, нꙁълагаюнꙁълагаш, нꙁълагаеш, нꙁълагаашнꙁълагатъ, нꙁълагаетъ, нꙁълагаатъ, нꙁълагать, нꙁълагаеть, нꙁълагаать, нꙁълагат, нꙁълагает, нꙁълагаатнꙁълагамъ, нꙁълагаемъ, нꙁълагаамъ, нꙁълагамь, нꙁълагаемь, нꙁълагаамь, нꙁълагам, нꙁълагаем, нꙁълагаам, нꙁълагамо, нꙁълагаемо, нꙁълагаамонꙁълагате, нꙁълагаете, нꙁълагаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
нꙁълагаѭтъ, нꙁълагаѫтъ, нꙁълагаѧтъ, нꙁълагаютъ, нꙁълагаѭть, нꙁълагаѫть, нꙁълагаѧть, нꙁълагають, нꙁълагаѭт, нꙁълагаѫт, нꙁълагаѧт, нꙁълагаютнꙁълагавѣ, нꙁълагаевѣ, нꙁълагаавѣнꙁълагата, нꙁълагаета, нꙁълагаатанꙁълагате, нꙁълагаете, нꙁълагаатенꙁълаганꙁълага
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
нꙁълагамъ, нꙁълагамь, нꙁълагамнꙁълагатенꙁълагавѣнꙁълагатанꙁълагахъ, нꙁълагахь, нꙁълагахнꙁълага
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
нꙁълаганꙁълагахомъ, нꙁълагахомь, нꙁълагахом, нꙁълагахмꙑнꙁълагастенꙁълагашѧ, нꙁълагашѫ, нꙁълагаша, нꙁълагаше, нꙁълагахѫнꙁълагаховѣнꙁълагаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
нꙁълагастенꙁълагаахъ, нꙁълагахъ, нꙁълагаахь, нꙁълагахь, нꙁълагаах, нꙁълагахнꙁълагааше, нꙁълагашенꙁълагааше, нꙁълагашенꙁълагаахомъ, нꙁълагахомъ, нꙁълагаахомь, нꙁълагахомь, нꙁълагаахом, нꙁълагахомнꙁълагаашете, нꙁълагашете, нꙁълагаасте, нꙁълагасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
нꙁълагаахѫ, нꙁълагахѫ, нꙁълагаахѹ, нꙁълагахѹнꙁълагааховѣ, нꙁълагаховѣнꙁълагаашета, нꙁълагашета, нꙁълагааста, нꙁълагастанꙁълагаашете, нꙁълагашете, нꙁълагаасте, нꙁълагасте
нꙁълагат -нꙁълагаѭ -нꙁълагаш несв нꙁълагамъ Повалян, събарян; побеждаван гонм нъ неоставлѣем. нꙁълагаем нъ непогбаѭще СЕ 17r 8—9 Изч СЕ Гр καταβάλλομαι нꙁълагаемъ Нвб Срв низлагам остар ВА низложа остар низложен остар ОА ВА