Исторически речник
немѫдръ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
немѫдръ, немѫдрьнемѫдранемѫдрѹнемѫдръ, немѫдрьнемѫдранемѫдромь, немѫдромъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
немѫдрѣнемѫдре, немѫдрꙑнемѫдрнемѫдръ, немѫдрьнемѫдромъ, немѫдромьнемѫдрꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
немѫдрꙑнемѫдрѣхъ, немѫдрѣхьнемѫдранемѫдрѹнемѫдроманемѫдро
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
немѫдранемѫдрѹнемѫдронемѫдранемѫдромь, немѫдромънемѫдрѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
немѫдранемѫдръ, немѫдрьнемѫдромъ, немѫдромьнемѫдранемѫдрꙑнемѫдрѣхъ, немѫдрѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
немѫдрѣнемѫдрѹнемѫдроманемѫдранемѫдрꙑ, немѫдрѫнемѫдрѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
немѫдрѫ, немѫдрѹнемѫдроѭ, немѫдроѫ, немѫдроѧ, немѫдроюнемѫдрѣнемѫдрꙑнемѫдръ, немѫдрьнемѫдрамъ, немѫдрамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
немѫдрꙑнемѫдрамнемѫдрахъ, немѫдрахьнемѫдрѣнемѫдрѹнемѫдрама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
немѫдрꙑ, немѫдрꙑ, немѫдронемѫдраго, немѫдраего, немѫдрааго, немѫдраго, немѫдрого, немѫдрога, немѫдргонемѫдрѹмѹ, немѫдрѹемѹ, немѫдрѹѹмѹ, немѫдрѹмѹ, немѫдроомѹ, немѫдромѹ, немѫдроѹмѹ, немѫдрмѹнемѫдрꙑ, немѫдрꙑ, немѫдронемѫдраго, немѫдраего, немѫдрааго, немѫдраго, немѫдрого, немѫдрога, немѫдргонемѫдрꙑмь, немѫдрꙑмь, немѫдрꙑмъ, немѫдрꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
немѫдрѣмь, немѫдрѣемь, немѫдрѣѣмь, немѫдрѣамь, немѫдрѣмь, немѫдрѣмъ, немѫдрѣемъ, немѫдрѣѣмъ, немѫдрѣамъ, немѫдрѣмъ, немѫдромь, немѫдромънемѫдрꙑ, немѫдрꙑ, немѫдронемѫдрнемѫдрꙑхъ, немѫдрꙑхъ, немѫдрꙑхь, немѫдрꙑхь, немѫдрѣхъ, немѫдрѣхьнемѫдрꙑмъ, немѫдрꙑмъ, немѫдрꙑмь, немѫдрꙑмь, немѫдрѣмъ, немѫдрѣмьнемѫдрꙑѧ, немѫдрꙑꙗ, немѫдрꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
немѫдрꙑм, немѫдрꙑмнемѫдрꙑхъ, немѫдрꙑхъ, немѫдрꙑхь, немѫдрꙑхьнемѫдраꙗ, немѫдраа, немѫдраѣнемѫдрѹю, немѫдроюнемѫдрꙑма, немѫдрꙑманемѫдро, немѫдрое
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
немѫдраго, немѫдраего, немѫдрааго, немѫдраго, немѫдрого, немѫдрога, немѫдргонемѫдрѹмѹ, немѫдрѹемѹ, немѫдрѹѹмѹ, немѫдрѹмѹ, немѫдроомѹ, немѫдромѹ, немѫдроѹмѹ, немѫдрмѹнемѫдро, немѫдроенемѫдраго, немѫдраего, немѫдрааго, немѫдраго, немѫдрого, немѫдрога, немѫдргонемѫдрꙑмь, немѫдрꙑмь, немѫдрꙑмъ, немѫдрꙑмънемѫдрѣмь, немѫдрѣемь, немѫдрѣѣмь, немѫдрѣамь, немѫдрѣмь, немѫдрѣмъ, немѫдрѣемъ, немѫдрѣѣмъ, немѫдрѣамъ, немѫдрѣмъ, немѫдромь, немѫдромъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
немѫдро, немѫдроенемѫдраꙗ, немѫдраа, немѫдраѣ, немѫдраѧнемѫдрꙑхъ, немѫдрꙑхъ, немѫдрꙑхь, немѫдрꙑхь, немѫдрѣхъ, немѫдрѣхьнемѫдрꙑмъ, немѫдрꙑмъ, немѫдрꙑмь, немѫдрꙑмь, немѫдрѣмъ, немѫдрѣмьнемѫдраꙗ, немѫдраа, немѫдраѣ, немѫдраѧнемѫдрꙑм, немѫдрꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
немѫдрꙑхъ, немѫдрꙑхъ, немѫдрꙑхь, немѫдрꙑхьнемѫдрѣнемѫдрѹю, немѫдроюнемѫдрꙑма, немѫдрꙑманемѫдраꙗ, немѫдраа, немѫдраѣ, немѫдраѧнемѫдрꙑѧ, немѫдрꙑꙗ, немѫдрѫѭ, немѫдрꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
немѫдрѣ, немѫдронемѫдрѫѭ, немѫдрѹю, немѫдроѭ, немѫдроюнемѫдрѫѭ, немѫдроѫ, немѫдроѧ, немѫдроюнемѫдрѣнемѫдрꙑѧ, немѫдрꙑꙗ, немѫдрꙑенемѫдрꙑхъ, немѫдрꙑхъ, немѫдрѣхъ, немѫдрꙑхь, немѫдрꙑхь, немѫдрѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
немѫдрꙑмъ, немѫдрꙑмъ, немѫдрѣмъ, немѫдрꙑмь, немѫдрꙑмь, немѫдрѣмьнемѫдрꙑѧ, немѫдрꙑꙗ, немѫдрꙑенемѫдрꙑм, немѫдрꙑмнемѫдрꙑхъ, немѫдрꙑхъ, немѫдрꙑхь, немѫдрꙑхьнемѫдрѣнемѫдрѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
немѫдрꙑма, немѫдрꙑманемѫдрѣ, немѫдрѣшнемѫдрѣшанемѫдрѣшѹ, немѫдрѣшюнемѫдрѣнемѫдрѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
немѫдрѣшемь, немѫдрѣшемънемѫдрѣшнемѫдрѣнемѫдрѣше, немѫдрѣшнемѫдрѣшь, немѫдрѣшънемѫдрѣшемъ, немѫдрѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
немѫдрѣшѧнемѫдрѣшнемѫдрѣшхъ, немѫдрѣшхьнемѫдрѣшанемѫдрѣшѹ, немѫдрѣшюнемѫдрѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
немѫдрѣе, немѫдрѣ, немѫдрѣшенемѫдрѣшанемѫдрѣшѹ, немѫдрѣшюнемѫдрѣе, немѫдрѣ, немѫдрѣшенемѫдрѣшанемѫдрѣшемь, немѫдрѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
немѫдрѣшнемѫдрѣе, немѫдрѣнемѫдрѣша, немѫдрѣшнемѫдрѣшь, немѫдрѣшънемѫдрѣшемъ, немѫдрѣшемьнемѫдрѣша, немѫдрѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
немѫдрѣшнемѫдрѣшхъ, немѫдрѣшхьнемѫдрѣшнемѫдрѣшѹ, немѫдрѣшюнемѫдрѣшеманемѫдрѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
немѫдрѣшѧ, немѫдрѣшѫ, немѫдрѣшенемѫдрѣшнемѫдрѣшѫ, немѫдрѣшѧ, немѫдрѣшѹнемѫдрѣшеѭ, немѫдрѣшеѫ, немѫдрѣшеѧ, немѫдрѣшеюнемѫдрѣшнемѫдрѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
немѫдрѣшѧ, немѫдрѣшѫ, немѫдрѣшенемѫдрѣшь, немѫдрѣшънемѫдрѣшамъ, немѫдрѣшамьнемѫдрѣшѧ, немѫдрѣше, немѫдрѣшѫнемѫдрѣшамнемѫдрѣшахъ, немѫдрѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
немѫдрѣшнемѫдрѣшѹ, немѫдрѣшюнемѫдрѣшаманемѫдрѣ, немѫдрѣшнемѫдрѣшаго, немѫдрѣшаего, немѫдрѣшааго, немѫдрѣшагонемѫдрѣшѹмѹ, немѫдрѣшѹемѹ, немѫдрѣшѹѹмѹ, немѫдрѣшѹмѹ, немѫдрѣшюмѹ, немѫдрѣшюемѹ, немѫдрѣшюѹмѹ, немѫдрѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
немѫдрѣнемѫдрѣшаго, немѫдрѣшаего, немѫдрѣшааго, немѫдрѣшагонемѫдрѣшмь, немѫдрѣшмь, немѫдрѣшмъ, немѫдрѣшмънемѫдрѣшмь, немѫдрѣшмь, немѫдрѣшмъ, немѫдрѣшмънемѫдрѣнемѫдрѣше, немѫдрѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
немѫдрѣшхъ, немѫдрѣшхъ, немѫдрѣшхь, немѫдрѣшхьнемѫдрѣшмъ, немѫдрѣшмъ, немѫдрѣшмьнемѫдрѣшѧѧ, немѫдрѣшее, немѫдрѣшѫѫнемѫдрѣшм, немѫдрѣшмнемѫдрѣшхъ, немѫдрѣшхъ, немѫдрѣшхьнемѫдрѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
немѫдрѣшѹю, немѫдрѣшююнемѫдрѣшма, немѫдрѣшманемѫдрѣе, немѫдрѣ, немѫдрѣшее, немѫдрѣшенемѫдрѣшаго, немѫдрѣшаего, немѫдрѣшааго, немѫдрѣшагонемѫдрѣшѹмѹ, немѫдрѣшѹемѹ, немѫдрѣшѹѹмѹ, немѫдрѣшѹмѹ, немѫдрѣшюмѹ, немѫдрѣшюемѹ, немѫдрѣшюѹмѹ, немѫдрѣшюмѹнемѫдрѣе, немѫдрѣ, немѫдрѣшее, немѫдрѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
немѫдрѣшаго, немѫдрѣшаего, немѫдрѣшааго, немѫдрѣшагонемѫдрѣшмь, немѫдрѣшмь, немѫдрѣшмъ, немѫдрѣшмънемѫдрѣшмь, немѫдрѣшмь, немѫдрѣшмъ, немѫдрѣшмънемѫдрѣе, немѫдрѣ, немѫдрѣшее, немѫдрѣшенемѫдрѣшаꙗ, немѫдрѣшаѣ, немѫдрѣшаѧнемѫдрѣшхъ, немѫдрѣшхъ, немѫдрѣшхь, немѫдрѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
немѫдрѣшмъ, немѫдрѣшмъ, немѫдрѣшмьнемѫдрѣшаꙗ, немѫдрѣшаѣ, немѫдрѣшаѧнемѫдрѣшм, немѫдрѣшмнемѫдрѣшхъ, немѫдрѣшхъ, немѫдрѣшхьнемѫдрѣшнемѫдрѣшѹю, немѫдрѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
немѫдрѣшма, немѫдрѣшманемѫдрѣшꙗ, немѫдрѣшѣ, немѫдрѣшаꙗнемѫдрѣшѧѧ, немѫдрѣшѧѩ, немѫдрѣшѫѫ, немѫдрѣшаѧ, немѫдрѣшее, немѫдрѣшеѥнемѫдрѣшнемѫдрѣшѫѫ, немѫдрѣшѫѭ, немѫдрѣшѧѧ, немѫдрѣшѧѩ, немѫдрѣшююнемѫдрѣшѫѫ, немѫдрѣшѫѭ, немѫдрѣшѧѧ, немѫдрѣшѧѩ, немѫдрѣшюю, немѫдрѣшеѭ, немѫдрѣшеѫ, немѫдрѣшеѧ, немѫдрѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
немѫдрѣшнемѫдрѣшꙗ, немѫдрѣшѣнемѫдрѣшѧѧ, немѫдрѣшѧѩ, немѫдрѣшѫѫ, немѫдрѣшаѧ, немѫдрѣшее, немѫдрѣшеѥнемѫдрѣшхъ, немѫдрѣшхъ, немѫдрѣшхь, немѫдрѣшхьнемѫдрѣшмъ, немѫдрѣшмъ, немѫдрѣшмь, немѫдрѣшмьнемѫдрѣшѧѧ, немѫдрѣшѧѩ, немѫдрѣшѫѫ, немѫдрѣшаѧ, немѫдрѣшее, немѫдрѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
немѫдрѣшм, немѫдрѣшмнемѫдрѣшхъ, немѫдрѣшхъ, немѫдрѣшхь, немѫдрѣшхьнемѫдрѣшнемѫдрѣшѹю, немѫдрѣшююнемѫдрѣшма, немѫдрѣшма
немѫдръ -ꙑ прил Немъдър, лишен от разум, неразумен блюдѣ(т) (е ѹбо, опасно како) ходте, не (ꙗко немѹдр. нъ ꙗко) прѣмѫд(р. скѹпѹще врѣмѧ) ѣко ден (ꙁл сѹть) СЕ 18r 16 с люде бѹꙇ немѫдрі. не самъ л сь оць твоꙇ сътѩжа тѩ СП Песен 2, Втор 32.6 Изч СЕ СП Гр ἄσοφος οὐχὶ σοφός немѹдръ Нвб немъдър остар ВА