Исторически речник
насꙑпат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
насꙑпатнасꙑпаѭ, насꙑпаѫ, насꙑпаѧ, насꙑпаюнасꙑпаш, насꙑпаеш, насꙑпаашнасꙑпатъ, насꙑпаетъ, насꙑпаатъ, насꙑпать, насꙑпаеть, насꙑпаать, насꙑпат, насꙑпает, насꙑпаатнасꙑпамъ, насꙑпаемъ, насꙑпаамъ, насꙑпамь, насꙑпаемь, насꙑпаамь, насꙑпам, насꙑпаем, насꙑпаам, насꙑпамо, насꙑпаемо, насꙑпаамонасꙑпате, насꙑпаете, насꙑпаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
насꙑпаѭтъ, насꙑпаѫтъ, насꙑпаѧтъ, насꙑпаютъ, насꙑпаѭть, насꙑпаѫть, насꙑпаѧть, насꙑпають, насꙑпаѭт, насꙑпаѫт, насꙑпаѧт, насꙑпаютнасꙑпавѣ, насꙑпаевѣ, насꙑпаавѣнасꙑпата, насꙑпаета, насꙑпаатанасꙑпате, насꙑпаете, насꙑпаатенасꙑпанасꙑпа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
насꙑпамъ, насꙑпамь, насꙑпамнасꙑпатенасꙑпавѣнасꙑпатанасꙑпахъ, насꙑпахь, насꙑпахнасꙑпа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
насꙑпанасꙑпахомъ, насꙑпахомь, насꙑпахом, насꙑпахмꙑнасꙑпастенасꙑпашѧ, насꙑпашѫ, насꙑпаша, насꙑпаше, насꙑпахѫнасꙑпаховѣнасꙑпаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
насꙑпастенасꙑпаахъ, насꙑпахъ, насꙑпаахь, насꙑпахь, насꙑпаах, насꙑпахнасꙑпааше, насꙑпашенасꙑпааше, насꙑпашенасꙑпаахомъ, насꙑпахомъ, насꙑпаахомь, насꙑпахомь, насꙑпаахом, насꙑпахомнасꙑпаашете, насꙑпашете, насꙑпаасте, насꙑпасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
насꙑпаахѫ, насꙑпахѫ, насꙑпаахѹ, насꙑпахѹнасꙑпааховѣ, насꙑпаховѣнасꙑпаашета, насꙑпашета, насꙑпааста, насꙑпастанасꙑпаашете, насꙑпашете, насꙑпаасте, насꙑпасте
насꙑпат -насꙑпаѭ -насꙑпаш несв Посипвам, сипвам по повърхността, поръсвам егда дꙙснꙑ гнꙑѭт. то ꙙбръно коренъе сътеръ насꙑпаі Изч ПДЛек Нвб насипя, насипвам ОА ВА АК НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА