Исторически речник
наболе  
наболе нареч Най–много, най–вече блгвенъ ес гі бже в’седръжтелю [...] вѣдꙑ ꙇхъже трѣбꙋемъ. наболе. ꙇ хъже просмъ СЕ 2r 4 Изч СЕ Нвб най–болье НТ най–боле Дюв НГер ДА