Исторически речник
мъножт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
мъножтмъножѫ, мъножѹмъножшмъножтъ, мъножть, мъножтмъножмъ, мъножмь, мъножм, мъножмомъножте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
мъножѧтъ, мъножѧть, мъножѧтмъножвѣмъножтамъножтемъножмънож
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
мъножмъ, мъножмь, мъножммъножтемъножвѣмъножтамъножхъ, мъножхь, мъножхмънож
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
мъножмъножхомъ, мъножхомь, мъножхом, мъножхмꙑмъножстемъножшѧ, мъножшѫ, мъножша, мъножше, мъножхѫмъножховѣмъножста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
мъножстемъножаахъ, мъножахъ, мъножаахь, мъножахь, мъножаах, мъножахмъножааше, мъножашемъножааше, мъножашемъножаахомъ, мъножахомъ, мъножаахомь, мъножахомь, мъножаахом, мъножахоммъножаашете, мъножашете, мъножаасте, мъножасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
мъножаахѫ, мъножахѫ, мъножаахѹ, мъножахѹмъножааховѣ, мъножаховѣмъножаашета, мъножашета, мъножааста, мъножастамъножаашете, мъножашете, мъножаасте, мъножасте
мъножт -мъножѫ -мъножш несв Множа, умножавам нещо, увеличавам броя, числото на нещо множѧ сѣмена ꙁемънаа. млоствꙑ бже. молмъ т сѧ СЕ 6r 1 Изч СЕ множт Нвб множа ОА ВА НТ НГер ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА