Исторически речник
мосѣскъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
мосѣскъ, мосѣскьмосѣскамосѣскѹмосѣскъ, мосѣскьмосѣскамосѣскомь, мосѣскомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
мосѣсцѣмосѣскъмосѣсцмосѣскъ, мосѣскьмосѣскомъ, мосѣскомьмосѣскꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
мосѣскꙑмосѣсцѣхъ, мосѣсцѣхьмосѣскамосѣскѹмосѣскомамосѣско
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
мосѣскамосѣскѹмосѣскомосѣскамосѣскомь, мосѣскомъмосѣсцѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
мосѣскамосѣскъ, мосѣскьмосѣскомъ, мосѣскомьмосѣскꙑмосѣскꙑмосѣсцѣхъ, мосѣсцѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
мосѣсцѣмосѣскѹмосѣскомамосѣскамосѣскꙑ, мосѣскѫмосѣсцѣ, мосѣстѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
мосѣскѫ, мосѣскѹмосѣскоѭ, мосѣскоѫ, мосѣскоѧ, мосѣскоюмосѣсцѣ, мосѣстѣмосѣскꙑмосѣскъ, мосѣскьмосѣскамъ, мосѣскамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
мосѣскꙑмосѣскаммосѣскахъ, мосѣскахьмосѣсцѣ, мосѣстѣмосѣскѹмосѣскама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
мосѣскꙑ, мосѣскꙑ, мосѣскомосѣскаго, мосѣскаего, мосѣскааго, мосѣскаго, мосѣского, мосѣскога, мосѣскгомосѣскѹмѹ, мосѣскѹемѹ, мосѣскѹѹмѹ, мосѣскѹмѹ, мосѣскоомѹ, мосѣскомѹ, мосѣскоѹмѹ, мосѣскмѹмосѣскꙑ, мосѣскꙑ, мосѣскомосѣскаго, мосѣскаего, мосѣскааго, мосѣскаго, мосѣского, мосѣскога, мосѣскгомосѣскꙑмь, мосѣскꙑмь, мосѣскꙑмъ, мосѣскꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
мосѣсцѣмь, мосѣсцѣемь, мосѣсцѣѣмь, мосѣсцѣамь, мосѣсцѣмь, мосѣсцѣмъ, мосѣсцѣемъ, мосѣсцѣѣмъ, мосѣсцѣамъ, мосѣсцѣмъ, мосѣскомь, мосѣскомъмосѣскꙑ, мосѣскꙑ, мосѣскомосѣсцмосѣскꙑхъ, мосѣскꙑхъ, мосѣскꙑхь, мосѣскꙑхь, мосѣсцѣхъ, мосѣсцѣхьмосѣскꙑмъ, мосѣскꙑмъ, мосѣскꙑмь, мосѣскꙑмь, мосѣсцѣмъ, мосѣсцѣмьмосѣскꙑѧ, мосѣскꙑꙗ, мосѣскꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
мосѣскꙑм, мосѣскꙑммосѣскꙑхъ, мосѣскꙑхъ, мосѣскꙑхь, мосѣскꙑхьмосѣскаꙗ, мосѣскаа, мосѣскаѣмосѣскѹю, мосѣскоюмосѣскꙑма, мосѣскꙑмамосѣско, мосѣское
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
мосѣскаго, мосѣскаего, мосѣскааго, мосѣскаго, мосѣского, мосѣскога, мосѣскгомосѣскѹмѹ, мосѣскѹемѹ, мосѣскѹѹмѹ, мосѣскѹмѹ, мосѣскоомѹ, мосѣскомѹ, мосѣскоѹмѹ, мосѣскмѹмосѣско, мосѣскоемосѣскаго, мосѣскаего, мосѣскааго, мосѣскаго, мосѣского, мосѣскога, мосѣскгомосѣскꙑмь, мосѣскꙑмь, мосѣскꙑмъ, мосѣскꙑмъмосѣсцѣмь, мосѣсцѣемь, мосѣсцѣѣмь, мосѣсцѣамь, мосѣсцѣмь, мосѣсцѣмъ, мосѣсцѣемъ, мосѣсцѣѣмъ, мосѣсцѣамъ, мосѣсцѣмъ, мосѣскомь, мосѣскомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
мосѣско, мосѣскоемосѣскаꙗ, мосѣскаа, мосѣскаѣ, мосѣскаѧмосѣскꙑхъ, мосѣскꙑхъ, мосѣскꙑхь, мосѣскꙑхь, мосѣсцѣхъ, мосѣсцѣхьмосѣскꙑмъ, мосѣскꙑмъ, мосѣскꙑмь, мосѣскꙑмь, мосѣсцѣмъ, мосѣсцѣмьмосѣскаꙗ, мосѣскаа, мосѣскаѣ, мосѣскаѧмосѣскꙑм, мосѣскꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
мосѣскꙑхъ, мосѣскꙑхъ, мосѣскꙑхь, мосѣскꙑхьмосѣсцѣмосѣскѹю, мосѣскоюмосѣскꙑма, мосѣскꙑмамосѣскаꙗ, мосѣскаа, мосѣскаѣ, мосѣскаѧмосѣскꙑѧ, мосѣскꙑꙗ, мосѣскѫѭ, мосѣскꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
мосѣсцѣ, мосѣстѣ, мосѣскомосѣскѫѭ, мосѣскѹю, мосѣскоѭ, мосѣскоюмосѣскѫѭ, мосѣскоѫ, мосѣскоѧ, мосѣскоюмосѣсцѣ, мосѣстѣмосѣскꙑѧ, мосѣскꙑꙗ, мосѣскꙑемосѣскꙑхъ, мосѣскꙑхъ, мосѣсцѣхъ, мосѣстѣхъ, мосѣскꙑхь, мосѣскꙑхь, мосѣсцѣхь, мосѣстѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
мосѣскꙑмъ, мосѣскꙑмъ, мосѣсцѣмъ, мосѣстѣмъ, мосѣскꙑмь, мосѣскꙑмь, мосѣсцѣмь, мосѣстѣмьмосѣскꙑѧ, мосѣскꙑꙗ, мосѣскꙑемосѣскꙑм, мосѣскꙑммосѣскꙑхъ, мосѣскꙑхъ, мосѣскꙑхь, мосѣскꙑхьмосѣсцѣ, мосѣстѣмосѣскѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
мосѣскꙑма, мосѣскꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
мосѣскъ -ꙑ прил ЛИ Мойсеев, който се отнася до пророк Мойсей же ꙇлѣ скоꙁѣ ръмъное море [...]мь мосѣскмь. ꙇ [...]омь огньнмь прове[...] (мо)лмъ т СЕ 10r 1 Изч СЕ Нвб Срв Мойсеев ОА СтИл,РЛФИ Мойсейов Бот