Исторически речник
млѣь  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
млѣ, млѣьмлѣꙗ, млѣа, млѣьꙗмлѣю, млѣѹ, млѣьюмлѣмь, млѣьмь, млѣмъ, млѣьмъ, млѣмь, млѣмъмлѣ, млѣь, млѣмлѣꙗ, млѣа, млѣьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
млѣ, млѣь, млѣемлѣмъ, млѣьмъ, млѣмь, млѣьмь, млѣмъ, млѣмь, млѣомъ, млѣамъмлѣ, млѣь, млѣ, млѣммлѣхъ, млѣьхъ, млѣхь, млѣьхь, млѣхъ, млѣхьмлѣ, млѣьмлѣю, млѣѹ, млѣью
NnDu
млѣма, млѣьма, млѣма, млѣма
млѣь -ꙗ ср ꙁмьно млѣь Змийско мляко, лековито многогодишно тревисто растение; Chelidonium magus егда песъ бѣсенъ ѹѣстъ л влъкъ. ꙁмінаго млѣъѣ корене Изч ПДЛек Нвб змийско млѣко НГер