Исторически речник
млъковат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
млъковат сѧмлъкѹѭ, млъкѹѫ, млъкѹѧ, млъкѹюмлъкѹш, млъкѹеш, млъкѹѹшмлъкѹтъ, млъкѹетъ, млъкѹѹтъ, млъкѹть, млъкѹеть, млъкѹѹть, млъкѹт, млъкѹет, млъкѹѹтмлъкѹмъ, млъкѹемъ, млъкѹѹмъ, млъкѹмь, млъкѹемь, млъкѹѹмь, млъкѹм, млъкѹем, млъкѹѹм, млъкѹмо, млъкѹемо, млъкѹѹмомлъкѹте, млъкѹете, млъкѹѹте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
млъкѹѭтъ, млъкѹѫтъ, млъкѹѧтъ, млъкѹютъ, млъкѹѭть, млъкѹѫть, млъкѹѧть, млъкѹють, млъкѹѭт, млъкѹѫт, млъкѹѧт, млъкѹютмлъкѹвѣ, млъкѹевѣ, млъкѹѹвѣмлъкѹта, млъкѹета, млъкѹѹтамлъкѹте, млъкѹете, млъкѹѹтемлъкѹмлъкѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
млъкѹмъ, млъкѹмь, млъкѹммлъкѹтемлъкѹвѣмлъкѹтамлъковахъ, млъковахь, млъковахмлъкова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
млъковамлъковахомъ, млъковахомь, млъковахом, млъковахомꙑмлъковастемлъковашѧ, млъковашѫ, млъковаша, млъковаше, млъковахѫмлъковаховѣмлъковаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
млъковастемлъковаахъ, млъковахъ, млъковаахь, млъковахь, млъковаах, млъковахмлъковааше, млъковашемлъковааше, млъковашемлъковаахомъ, млъковахомъ, млъковаахомь, млъковахомь, млъковаахом, млъковахоммлъковаашете, млъковашете, млъковаасте, млъковасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
млъковаахѫ, млъковахѫ, млъковаахѹ, млъковахѹмлъковааховѣ, млъковаховѣмлъковаашета, млъковашета, млъковааста, млъковастамлъковаашете, млъковашете, млъковаасте, млъковасте
млъковат сѧ -млъкѹѭ сѧ -млъкѹш сѧ несв Опитвам се да се представя в благоприятна светлина, за да измоля нечия милост; умилквам се г бже в’седръжтелю [...] тѧ молмъ ꙇ просмъ. ꙇ млъкꙋемъ сѧ. ꙇ кланѣемъ сѧ. ꙇсповѣдаемъ грѣхꙑ своѩ. просѧще отъ тебе богатꙑѩ мсⷧ҇т СЕ 7v 8 Изч СЕ Нвб милковам диал ДА милкувам [се] остар диал ОА НТ Дюв ЕтМл ЕтБАН РБЕ ДА милкам [се], милквам [се] ВА НТ НГер ЕтБАН