Исторически речник
медвѣдца  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
медвѣдцамедвѣдцѧ, медвѣдцѫ, медвѣдцꙑ, медвѣдцемедвѣдцмедвѣдцѫ, медвѣдцѹмедвѣдцеѭ, медвѣдцеѫ, медвѣдцеѧмедвѣдц
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
медвѣдцемедвѣдцѧ, медвѣдцѫ, медвѣдцꙑ, медвѣдцемедвѣдць, медвѣдцъмедвѣдцамъ, медвѣдцамьмедвѣдцаммедвѣдцахъ, медвѣдцахь
NfOuNfGuNfDu
медвѣдцмедвѣдцю, медвѣдцѹмедвѣдцама
медвѣдца ж Мечка ловѣкъ естъ вꙙжѫ ꙁвѣръ медвѣдъ  медвѣдцѫ Изч ПДМол Нвб медведица диал ДА