Исторически речник
лꙑсто  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
лꙑстолꙑсталꙑстѹлꙑстомь, лꙑстомълꙑстѣлꙑста
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
лꙑстъ, лꙑстьлꙑстомъ, лꙑстомьлꙑстꙑлꙑстѣхъ, лꙑстѣхь, лꙑстохъ, лꙑстохьлꙑстѣлꙑстѹ
NnDu
лꙑстома
лꙑсто ср Пищял, кост на крака не вь слѣ коньстѣ въс(хоште)тъ. н въ лꙑстех(ъ мѫ)жьстѣхъ благово(лтъ) СП 146.10 Изч СП Гр κνήμη Нвб Ø