Исторически речник
лсщь  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
лсщь, лсщълсщалсщю, лсщѹлсщь, лсщълсщалсщемь, лсщемъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
лсщлсщю, лсщѹлсщлсщь, лсщълсщемъ, лсщемьлсщѧ, лсщѫ, лсще
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
лсщлсщхъ, лсщхьлсщалсщю, лсщѹлсщемъ
лсщь м Лисиче, лисугер [?] ловѣкъ естъ вꙙжѫ ꙁвѣръ медвѣдъ  медвѣдцѫ. влкъ  влъцѫ. лсщъ Изч ПДМол лсщъ Нвб Срв лисиче ср ОА НТ НГер ЕтМл БТР АР РБЕ ДА