Исторически речник
ластовца  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
ластовцаластовцѧ, ластовцѫ, ластовцꙑ, ластовцеластовцластовцѫ, ластовцѹластовцеѭ, ластовцеѫ, ластовцеѧластовц
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
ластовцеластовцѧ, ластовцѫ, ластовцꙑ, ластовцеластовць, ластовцъластовцамъ, ластовцамьластовцамластовцахъ, ластовцахь
NfOuNfGuNfDu
ластовцластовцю, ластовцѹластовцама
ластовца ж Лястовица ѣко ластовца тако пощебьщѫ СП Песен 7, Ис 38.14 Изч СП Гр χελιδών Нвб ластовица, лястовица ОА ВА НТ НГер МлБТР ЕтМл БТР АР РБЕ ДА