Исторически речник
кашьлѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
кашьлѣткашьлѭ, кашьлѣѭ, кашьлѣѫ, кашьлѧ, кашьлѣѧ, кашьлю, кашьлѣюкашьлеш, кашьлѣш, кашьлѣешкашьлетъ, кашьлѣтъ, кашьлѣетъ, кашьлеть, кашьлѣть, кашьлѣеть, кашьлет, кашьлѣт, кашьлѣеткашьлемъ, кашьлѣмъ, кашьлѣемъ, кашьлемь, кашьлѣмь, кашьлѣемь, кашьлем, кашьлѣм, кашьлѣем, кашьлемо, кашьлѣмо, кашьлѣемокашьлете, кашьлѣте, кашьлѣете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
кашьлѧтъ, кашлѫтъ, кашьлѧть, кашлѫть, кашьлѧт, кашлѫткашьлевѣ, кашьлѣвѣ, кашьлѣевѣкашьлета, кашьлѣта, кашьлѣетакашьлете, кашьлѣте, кашьлѣетекашьл, кашьлѣкашьл, кашьлѣ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
кашьлмъ, кашьлѣмъ, кашьлꙗмъ, кашьлѣмъ, кашьлмь, кашьлѣмь, кашьлꙗмь, кашьлѣмь, кашьлм, кашьлѣм, кашьлꙗм, кашьлѣмкашьлте, кашьлѣте, кашьлꙗте, кашьлѣтекашьлвѣ, кашьлѣвѣ, кашьлꙗвѣ, кашьлѣвѣкашьлта, кашьлѣта, кашьлꙗта, кашьлѣтакашьлѣхъ, кашьлѣхь, кашьлѣхкашьлѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
кашьлѣкашьлѣхомъ, кашьлѣхомь, кашьлѣхом, кашьлѣхмꙑкашьлѣстекашьлѣшѧ, кашьлѣшѫ, кашьлѣша, кашьлѣше, кашьлѣхѫкашьлѣховѣкашьлѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
кашьлѣстекашьлѣахъ, кашьлѣѣхъ, кашьлѣахь, кашьлѣѣхь, кашьлѣах, кашьлѣѣх, кашлѧхъ, кашлѧхь, кашлѧхкашьлѣаше, кашьлѣѣше, кашлѧшекашьлѣаше, кашьлѣѣше, кашлѧшекашьлѣахомъ, кашьлѣѣхомъ, кашьлѣахомь, кашьлѣѣхомь, кашьлѣахом, кашьлѣѣхом, кашѧхомъ, кашѧхомь, кашѧхомкашьлѣашете, кашьлѣѣшете, кашьлѣасте, кашьлѣѣсте, кашлѧшете, кашлѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
кашьлѣахѫ, кашьлѣѣхѫ, кашьлѣахѹ, кашьлѣѣхѹ, кашлѧхѹкашьлѣаховѣ, кашьлѣѣховѣ, кашлѧховѣкашьлѣашета, кашьлѣѣхшета, кашьлѣаста, кашьлѣѣста, кашлѧшета, кашлѧстакашьлѣашете, кашьлѣѣшете, кашьлѣасте, кашьлѣѣсте, кашлѧшете, кашлѧсте
кашьлѣт -кашьлѭ -кашьл҄еш несв Кашлям, страдам от кашлица егда кашълетъ лвкъ то оманъ варвъше вь внѣ і а волнѣт. да еднѫ іспъетъ Изч ПДЛек кашълѣт Нвб кашлям ОА ВА АК НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА