Исторически речник
сътьрѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
сътрѣтсътьрѫ, сътърѫ, сътьрѹ, сътърѹсътьреш, сътърешсътьретъ, сътъретъ, сътьреть, сътъреть, сътьрет, сътъретсътьремъ, сътъремъ, сътьремь, сътъремь, сътьрем, сътърем, сътьремо, сътъремосътьрете, сътърете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
сътьрѫтъ, сътърѫтъ, сътьрѹтъ, сътърѹтъ, сътьрѫть, сътърѫть, сътьрѹть, сътърѹть, сътьрѫт, сътърѫт, сътьрѹт, сътърѹтсътьревѣ, сътъревѣсътьрета, сътъретасътьрете, сътъретесътьр, сътърсътьр, сътър
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
сътьрѣмъ, сътьрмъ, сътьрѣмь, сътьрмь, сътьрѣм, сътьрмсътьрѣте, сътърѣтесътьрѣвѣ, сътърѣвѣсътьрѣта, сътърѣтасътръхъ, сътрьхъ, сътръхь, сътрьхь, сътръх, сътрьхсътръ, сътрь, сътьре
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
сътръ, сътрь, сътьресътръхомъ, сътрьхомъ, сътръхомь, сътрьхомь, сътръхом, сътрьхомсътръсте, сътрьстесътръшѧ, сътрьшѧ, сътръшѫ, сътрьшѫ, сътръша, сътрьша, сътръше, сътрьшесътръховѣ, сътрьховѣсътръста, сътрьста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
сътръсте, сътрьсте*сътьрѣахъ*сътьрѣаше*сътьрѣаше*сътьрѣахомъ*сътьрѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*сътьрѣахѫ*сътьрѣаховѣ*сътьрѣашета*сътьрѣашете
сътьрѣт -сътьрѫ -сътьреш св Стрия, с триене направя нещо на дребни частици а егда вно теетъ. то ꙁодъ істеръше. т і сѣт съ лоемъ. съмѣшъше. т сътрат Изч ПДЛек Нвб Срв стрия ОА ВА ЕтБАН БТР РБЕ