Исторически речник
справт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
справт сѧсправлѭ, справлѧ, справѧ, справьѭ, справлюсправшсправтъ, справть, справтсправмъ, справмь, справм, справмосправте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
справѧтъ, справѧть, справѧтсправвѣсправтасправтесправсправ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
справмъ, справмь, справмсправтесправвѣсправтасправхъ, справхь, справхсправов
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
справовсправхомъ, справхомь, справхом, справхмꙑсправстесправшѧ, справшѫ, справша, справше, справхѫсправховѣсправста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
справстесправлꙗахъ, справлꙗхъ, справьꙗхъ, справлѣахъ, справлѣхъ, справѣахъ, справѣхъ, справлѧахъ, справлѧхъ, справѧахъ, справѧхъ, справлꙗахь, справлꙗхь, справьꙗхь, справлѣахь, справлѣхь, справѣахь, справѣхь, справлѧахь, справлѧхь, справѧахь, справѧхь, справлꙗах, справлꙗх, справьꙗх, справлѣах, справлѣх, справѣах, справѣх, справлѧах, справлѧх, справѧах, справѧхсправлꙗаше, справлꙗше, справьꙗше, справлѣаше, справлѣше, справѣаше, справѣше, справлѧаше, справлѧше, справѧаше, справѧшесправлꙗаше, справлꙗше, справьꙗше, справлѣаше, справлѣше, справѣаше, справѣше, справлѧаше, справлѧше, справѧаше, справѧшесправлꙗахомъ, справлꙗхомъ, справьꙗхомъ, справлѣахомъ, справлѣхомъ, справѣахомъ, справѣхомъ, справлѧахомъ, справлѧхомъ, справѧахомъ, справѧхомъ, справлꙗахомь, справлꙗхомь, справьꙗхомь, справлѣахомь, справлѣхомь, справѣахомь, справѣхомь, справлѧахомь, справлѧхомь, справѧахомь, справѧхомь, справлꙗахом, справлꙗхом, справьꙗхом, справлѣахом, справлѣхом, справѣахом, справѣхом, справлѧахом, справлѧхом, справѧахом, справѧхомсправлꙗашете, справлꙗшете, справьꙗшете, справлѣашете, справлѣшете, справѣашете, справѣшете, справлꙗасте, справлꙗсте, справьꙗсте, справлѣасте, справлѣсте, справѣасте, справѣсте, справлѧасте, справлѧсте, справѧасте, справѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
справлꙗахѫ, справлꙗхѫ, справьꙗхѫ, справлѣахѫ, справлѣхѫ, справѣахѫ, справѣхѫ, справлꙗахѹ, справлꙗхѹ, справьꙗхѹ, справлѣахѹ, справлѣхѹ, справѣахѹ, справѣхѹ, справлѧахѹ, справлѧхѹ, справѧахѹ, справѧхѹсправлꙗаховѣ, справлꙗховѣ, справьꙗховѣ, справлѣаховѣ, справлѣховѣ, справѣаховѣ, справѣховѣ, справлѧаховѣ, справлѧховѣ, справѧаховѣ, справѧховѣсправлꙗашета, справлꙗшета, справьꙗшета, справлѣашета, справлѣшета, справѣашета, справѣшета, справлꙗаста, справлꙗста, справьꙗста, справлѣаста, справлѣста, справѣаста, справѣста, справлѧаста, справлѧста, справѧаста, справѧстасправлꙗашете, справлꙗшете, справьꙗшете, справлѣашете, справлѣшете, справѣашете, справѣшете, справлꙗасте, справлꙗсте, справьꙗсте, справлѣасте, справлѣсте, справѣасте, справѣсте, справлѧасте, справлѧсте, справѧасте, справѧсте
справт сѧ -справлѭ сѧ -справш сѧ св 1. Прен. Утвърдя се, закрепя се мѫжь ѹстатъ не ꙇсправтъ сѩ на ꙁемлꙇ СП 139.12 2. Прен. Въздигна се, издигна се да сѩ ꙇсправтъ молтва моѣ ѣко кадло прѣдъ тобоѭ СП 140.2 Изч СП Гр κατευϑύνομαι ꙇсправт Нвб изправя се ОА ВА НГер ЕтМл БТР АР РБЕ ДА