Исторически речник
скрѣньство  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
скрѣньство, скрѣнъство, скрѣнствоскрѣньства, скрѣнъства, скрѣнстваскрѣньствѹ, скрѣнъствѹ, скрѣнствѹскрѣньствомь, скрѣнъствомь, скрѣнствомь, скрѣньствомъ, скрѣнъствомъ, скрѣнствомъскрѣньствѣ, скрѣнъствѣ, скрѣнствѣскрѣньства, скрѣнъства, скрѣнства
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
скрѣньствъ, скрѣнъствъ, скрѣнествъ, скрѣньствь, скрѣнствь, скрѣньстъвь, скрѣнстъвь, скрѣньстьвь, скрѣнстьвьскрѣнрьствомъ, скрѣнъствомъ, скрѣнствомъ, скрѣньствомь, скрѣнъствомь, скрѣнствомьскрѣньствꙑ, скрѣнъствꙑ, скрѣнствꙑскрѣньствѣхъ, скрѣнъствѣхъ, скрѣнствѣхъ, скрѣньствѣхь, скрѣнъствѣхь, скрѣнствѣхьскрѣньствѣ, скрѣнъствѣ, скрѣнствѣскрѣньствѹ, скрѣнъствѹ, скрѣнствѹ
NnDu
скрѣньствома, скрѣнъствома, скрѣнствома
скрѣньство ср Шегобийство, присмехулност, веселост (да не )м (емѹ) е(ть) (сѧ въ васъ, ꙗко) же [...] ъ о(бать стмъ, л сра)мота (л бѹсловесь л скрѣньство) [!]  ѣ(же не) (подобать) СЕ 13r 17 Изч СЕ Гр εὐτραπελία Нвб Срв искреност ж ОА Дюв