Исторически речник
скрьII  
скрь нареч Еднакво, равно понеже ꙋбо дѣт ꙋобьщшѧ сѧ пльт. ꙇ кръв. ꙇ т скрь прѧст сѧ тѣхъ. да съмрътѭ раꙁдрꙋштъ. ꙇмѫщааго дръжавѫ съмрът. срѣь дѣвола СЕ 27r 16 Изч СЕ Нвб Срв искрено ОА ВА МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ