Исторически речник
ꙁрьцат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁрьцатꙁрьѫ, ꙁрьѧ, ꙁрьѹꙁрьешꙁрьетъ, ꙁрьеть, ꙁрьетꙁрьемъ, ꙁрьемь, ꙁрьем, ꙁрьемоꙁрьете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁрьѫтъ, ꙁрьѹтъ, ꙁрьѫть, ꙁрьѹть, ꙁрьѫт, ꙁрьѹтꙁрьевѣꙁрьетаꙁрьетеꙁрьꙁрь
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁрьмъ, ꙁрьѣмъ, ꙁрьамъ, ꙁрьмь, ꙁрьѣмь, ꙁрьамь, ꙁрьм, ꙁрьѣм, ꙁрьамꙁрьте, ꙁрьѣте, ꙁрьатеꙁрьвѣ, ꙁрьѣвѣ, ꙁрьавѣꙁрьта, ꙁрьѣта, ꙁрьатаꙁрьцахъ, ꙁрьцахь, ꙁрьцахꙁрьца
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁрьцаꙁрьцахомъ, ꙁрьцахомь, ꙁрьцахом, ꙁрьцахмꙑꙁрьцастеꙁрьцашѧ, ꙁрьцашѫ, ꙁрьцаша, ꙁрьцаше, ꙁрьцахѫꙁрьцаховѣꙁрьцаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁрьцастеꙁрьцаахъ, ꙁрьцахъ, ꙁрьцаахь, ꙁрьцахь, ꙁрьцаах, ꙁрьцахꙁрьцааше, ꙁрьцашеꙁрьцааше, ꙁрьцашеꙁрьцаахомъ, ꙁрьцахомъ, ꙁрьцаахомь, ꙁрьцахомь, ꙁрьцаахом, ꙁрьцахомꙁрьцаашете, ꙁрьцашете, ꙁрьцаасте, ꙁрьцасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁрьцаахѫ, ꙁрьцахѫ, ꙁрьцаахѹ, ꙁрьцахѹꙁрьцааховѣ, ꙁрьцаховѣꙁрьцаашета, ꙁрьцашета, ꙁрьцааста, ꙁрьцастаꙁрьцаашете, ꙁрьцашете, ꙁрьцаасте, ꙁрьцасте
ꙁрьцат -ꙁрьѫ -ꙁрьеш св Изпия, погълна нещо дѫ въ ловѣкѫ моꙁга сръцатъ Altbgl, 113  тѣмъ моꙁгъ сръеш  к[о]ст сѫкрѫшш Altbgl, 115 Изч Altbgl сръцат Нвб Ø