Исторически речник
гъла  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
гълагълꙑ, гълѫгълѣгълѫ, гълѹгълоѭ, гълоѫ, гълоѧ, гълоюгълѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
гълогълꙑгълъ, гъльгъламъ, гъламьгъламгълахъ, гълахь
NfOuNfGuNfDu
гълѣгълѹгълама
гъла -ꙑ ж Игла ловѣкъ естъ вꙙжѫ ꙁвѣръ медвѣдъ  медвѣдцѫ... гълѫ  нщѭ. тꙙжестѭ  оловомь Изч ПДМол Нвб игла ОА ВА НГер ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ