Исторически речник
ꙁапѧть  
ꙁапѧть нареч ꙁт ꙁапѧть ἐξέρχομαι κατὰ πόδας Следвам, вървя след, подир някого ꙇ ꙁдетъ на полѣ ꙁапѩтъ его СП Песен 3, Ав 3.5 Изч СП ꙁапѩтъ Нвб Ø