Исторически речник
ꙁапещ сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁапещ сѧꙁапекѫ, ꙁапекѹꙁапеешꙁапеетъ, ꙁапееть, ꙁапеетꙁапеемъ, ꙁапеемь, ꙁапеем, ꙁапеемоꙁапеете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁапекѫтъ, ꙁапекѹтъ, ꙁапекѫть, ꙁапекѹть, ꙁапекѫт, ꙁапекѹтꙁапеевѣꙁапеетаꙁапеетеꙁапьцꙁапьц
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁапьцѣмъ, ꙁапьцѣмь, ꙁапьцѣмꙁапьцѣтеꙁапьцѣвѣꙁапьцѣта*ꙁапекохъꙁапее
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁапее*ꙁапекохомъ*ꙁапекосте*ꙁапекошѧ*ꙁапекоховѣ*ꙁапекоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
*ꙁапекостеꙁапеаахъ, ꙁапеахъ, ꙁапеаахь, ꙁапеахь, ꙁапеаах, ꙁапеахꙁапеааше, ꙁапеашеꙁапеааше, ꙁапеашеꙁапеаахомъ, ꙁапеахомъ, ꙁапеаахомь, ꙁапеахомь, ꙁапеаахом, ꙁапеахомꙁапеаашете, ꙁапеашете, ꙁапеаасте, ꙁапеасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁапеаахѫ, ꙁапеахѫ, ꙁапеаахѹ, ꙁапеахѹꙁапеааховѣ, ꙁапеаховѣꙁапеаашета, ꙁапеашета, ꙁапеааста, ꙁапеастаꙁапеаашеете, ꙁапеашете, ꙁапеаасте, ꙁапеасте
ꙁапещ сѧ -ꙁапекѫ сѧ -ꙁапееш сѧ св Спека се, хвана кора, вкоравя се і аще сѧ ѣꙁва ꙁапеетъ. то покрвъно лствъе любо коренъе сътеръше. то же сꙑпат въ ѣꙁвѫ Изч ПДЛек Нвб запека се ОА ВА АК НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР РБЕ ДА