Исторически речник
жлъь  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
жлъьжлъжлъжлъьжлъьѭ, жлъѭ, жлъѫ, жлъѧ, жлъью, жлъюжлъ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
жлъжлъжлъь, жлъ, жлъежлъьмъ, жлъемъ, жлъьмь, жлъемьжлъьм, жлъъм, жлъмжлъьхъ, жлъьхь, жлъехъ, жлъехь
NfOuNfGuNfDu
жлъжлъью, жлъю, жлъѹжлъьма, жлъъма, жлъма
жлъь - ж Червен кантарион, жлъчка, горчило, вид билка; Erythraea centaurium аще ліце наънъ болѣт. л глава. то бѣлоі темъѣнъ т жлъъ лікъ полѣпівъше платъ до ѹшъю. прложіт Изч ПДЛек Нвб жлъчка ОА НГер БТР ДА